Obrat v Německu: Südlink bude z velké části HVDC kabel

DomůElektřinaObrat v Německu: Südlink bude z velké části HVDC kabel

Německo tlačí na stavbu severojižní přenosové linky (Südlink), která má umožnit přenos elektrické energie z větrných elektráren na severu do průmyslové oblasti na jihu Německa. Spolkový kabinet posvětil záměr vystavět velkou část přenosové trasy pomocí HVDC kabelového vedení.

Spolková vláda k tomuto opatření přistoupila v důsledku průtahů ve výstavbě vysokonapěťových vedení a odporu německé veřejnosti k venkovnímu vedení. Opatření umožní rychlou výstavbu i dalších německých vedení, jako je například jihovýchodní propojení.

„Přijetím tohoto právního aktu urychlíme výstavbu přenosových linek a zároveň umožníme přijetí projektu obyvatelstvem, které mělo k přenosovým vedení velké množství připomínek. Směr je zřejmý: Pro nové přenosové linky HVDC je prioritou kabelové vedení.“
Sigmar Gabriel, Ministr pro energetiku a hospodářství

Podle nových pravidel bude venkovní vedení zakázáno v blízkosti obydlí obyvatelstva a může být povoleno pouze ve výjimečných případech. Tím může být například ochrana přírody nebo využití již stávajících linek, jejichž modernizace nebude mít vliv na životní prostředí.

Venkovní vedení je možné i v případě, že je to výslovně povoleno obyvatelstvem.

„Výstavba přenosových linek je nutná, abychom naplnili cíle Energiewende.“
Sigmar Gabriel, Ministr pro energetiku a hospodářství

Jedná se o podstatnou změnu hlavně z finančního hlediska, protože kabelové vedení může vyjít 3-8krát dráž, než použití venkovních přenosových linek.

Takový pohled je pro německé obyvatelstvo nežádoucí

V případě akcelerace výstavby by z nových německých přenosových linek čerpala i česká přenosová soustava. Kvůli přetokům výkonu do české přenosové soustavy v minulém roce musel ČEPS vynaložit přes 60 mil. Kč.

Jedná se o možná nejdůležitější vedení pro Českou republiku, které ani není na území ČR.

Dlouhodobě je přenosová soustava Německa považována za „Achilovu patu“ Energiewende. Je to zejména z toho důvodu, že německá přenosová soustava nedokáže přenést obrovské výkony generované na severu země, kde se koncentruje výroba větrných elektráren.