Bateriová úložiště by se v USA mohla stát v následujících letech přelomovou technologií

DomůAkumulace energieBateriová úložiště by se v USA mohla stát v následujících letech přelomovou technologií

V následujících letech se očekává boom bateriových úložišť po celých Spojených státech, uvedl jeden z developerů ve čtvrtek během CERAWeek konference v americkém Houstonu. Baterie by mohly zmírnit zejména negativní vliv rychlého rozvoje fotovoltaických elektráren na denní rozdíly minimálního a maximálního zatížení přenosové soustavy.

Vzhledem ke klesajícím nákladům a rostoucímu nadšení pro bateriová úložiště jejich výkon v USA poroste. Důvodem je, že mohou nabídnout lepší využití zdrojů energie, uvedl James Hughes, generální ředitel společnosti Prisma Energy Capital.

S 1 200 MW výkonu bateriových úložišť k roku 2018 a dalšími projekty s výkonem 1 200 MW plánovanými v letošním roce je zřejmé, jak rychle se věci mění a jak rychle toto odvětví roste, uvedl jeden z analytiků IHS Markit. Dle něj je nyní hlavním úkolem najít úlohu baterií v energetickém sektoru.

„Tato aktiva nejsou jako něco, co jsme tu měli předtím. Jsou schopna sloužit mnoha účelům,“ tvrdí Hughes.

Účastníci konference se shodují, že problematickým je zejména regulační prostředí, jelikož regulační orgány často nereagují dostatečně pružně na rozvoj nových technologií. Česká republika je toho zdárným příkladem, bateriové úložiště u nás například není možné připojit samostatně k síti, ale pouze jako součást výrobního zdroje.

Baterie jako řešení kachní křivky?

Bateriová úložiště by se v USA mohla stát opravdu revoluční technologií, a to zejména z důvodu jejich schopnosti řešit prohlubující se problém tzv. kachní křivky, způsobený charakterem výroby fotovoltaických elektráren (FVE), které zaznamenávají rozmach  zejména na západě USA.

Například ve slunečné Kalifornii se tento problém každoročně prohlubuje a již v letošním roce by výroba střešních FVE pokrývající vlastní spotřebu měla v typickém jarním dni znamenat snížení zatížení soustavy ve špičce výroby FVE na polovinu oproti večernímu maximu, tedy v rozmezí pouhých několika hodin.

Tzv. Duck Curve charakterizuje ubývající zatížení vlivem rostoucího instalovaného výkonu střešních fotovoltaických elektráren v Kalifornii. Zdroj: CAISO

Stejný jev se nyní začíná objevovat i v dalších státech, například Texasu, a s pokračujícím rozvojem FVE se tento problém bude nadále prohlubovat.

Bateriová úložiště, stejně jako například přečerpávací vodní elektrárny,  jsou schopna tento problém vyřešit spotřebou elektřiny v době výroby FVE a naopak jejím dodáním do soustavy v době špičky zatížení. Výhodou oproti ostatním zdrojům je prakticky absence jakékoliv prodlevy ve změně výkonu. I velmi flexibilní plynové elektrárny s otevřeným cyklem vyžadují nižší desítky minut na najetí na plný výkon.

„Největší neznámou je však to, jak budou trhy reagovat na vstup těchto aktiv. To nebudeme vědět, dokud nedostaneme více těchto aktiv na trh,“ uvedl Hughes.