K dalšímu rozšíření počtu elektromobilů a vozidel na alternativní pohon (zejména CNG) na českých silnicích má pomoci Národní akční plán čisté mobility, který byl vládou schválen na včerejším zasedání.

Národní akční plán čisté mobility byl vypracován na základě evropské směrnice, která stanovuje členským státům unie povinnost rozvíjet infrastrukturu veřejných dobíjecích či plnících stanic, jež je nezbytná pro výraznější nárůst počtu nízkoemisních vozidel.

Větší pozornosti se má dočkat i zkapalněný zemní plyn (LNG), který v současné době není v Česku využíván. Národní akční plán počítá s vytvořením pěti veřejných plnících stanic LNG do roku 2025. Podobně tomu má být v i případě plnících stanic pro vodík, kterých by mohl vzniknout stejný počet.

„Pozitivní dopad čisté mobility směrem ke kvalitě ovzduší i problému omezených zdrojů ropy je evidentní. Chceme proto také motivovat samotné občany a firmy, aby nákup elektromobilů a vozidel na alternativní paliva zvážily.“

Jan Mládek

Podpora nízkoemisních vozidel má vést především k omezení emisí sektoru silniční dopravy, který má ve většině velkých měst nejvýraznější vliv na kvalitu tamního ovzduší. Kromě ekologických dopadů má rozvoj čisté mobility omezit závislost Česka na ropě a také pomoci českému automobilovému průmyslu, jež má výrazný podíl na národní ekonomice.

„Za situace, kdy vlády vyspělých zemí přistupují ke stále systematičtější podpoře tohoto segmentu trhu, je zcela nezbytné, aby se tímto směrem začala ubírat i ČR. V opačném případě může být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ohrožena naše konkurenceschopnost,“ uvedl ministr Mládek.

„Naše ekonomika má totiž silně proexportním charakter s výrazným podílem automobilového průmyslu na HDP. Jsme významným výrobcem motorových vozidel a jejich komponent. Proto Národní akční plán obsahuje i opatření podporující výzkum a vývoj v této oblasti,“ dodává Mládek.

Akční plán se týká zejména typů pohonů, které jsou na prahu plného komerčního využití. Není tedy zaměřen na LPG či biopaliva. Infrastruktura LPG je podle evropské směrnice na již dostatečně vysoké úrovni a problematika biopaliv má být zpracována v rámci Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.

Zdroj úvodní fotografie: pgegreenenergy

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *