Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek zahájilo příjem žádostí o dotace na pořízení vozidel s alternativním pohonem. V rámci Národního programu Životní prostředí je pro žadatele z řad obcí a krajů připraveno 100 milionů korun pro pořízení vozidel poháněných elektřinou či zemním plynem.

MŽP svou pilotní výzvou hodlá podpořit nákup vozidel na alternativní pohon, kdy hlavním cílem je snížení znečištění ovzduší z dopravy. Doprava se v ČR podílí na celkových emisích oxidů dusíku zhruba 19 %, v případě prachových částic PM10 9 % a u jemných částic PM2,5 poté 10 %.

Nejvyšší příspěvek, 220 tisíc Kč, mohou žadatelé obdržet v případě pořízení osobních vozidel na čistě elektrický pohon. V případě plug-in hybridů činí dotace 200 tisíc korun, u vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) 50 tisíc. Z vyhrazených 100 milionů by 80 milionů mělo směřovat na elektromobily a plug-in hybridy.

„Chceme tím mimo jiné rozhýbat poptávku, která následně přispěje rovněž k rychlejšímu rozvoji dobíjecí a plnicí infrastruktury a také k rozvoji nových technologií. Právě obce, kraje a jejich organizace jsou vhodnou cílovou skupinou pro pilotní projekt, protože najedou mnoho kilometrů. Obměna jejich vozového parku za ekologická vozidla tedy zvýší i efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na českých silnicích v současné době jezdí okolo jednoho tisíce elektromobilů a přibližně 15 tisíc vozidel s pohonem na CNG. Podle Národního akčního plánu čisté mobility, jenž byl vládou schválen ke konci minulého roku, by se však do konce roku 2020 měl počet elektromobilů zvýšit až na 6 tisíc, plug-in hybridů na 11 tisíc a počet vozidel poháněných CNG na 50 tisíc.

Žadatelé mohou nad rámec dotace obdržet další bonus v hodnotě 10 tisíc Kč, pokud své staré vozidlo v emisní třídě EURO 3 a nižší dají k ekologické likvidaci a zároveň prokáží, že vůz před likvidací vlastnili po dobu delší než 2 roky.

Na širší veřejnost se zatím nedostalo

Dotace v oblasti čisté mobility letos připravilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které v září evidovalo na 50 žádostí o dotaci na pořízení elektromobilů za celkových téměř 40 milionů. Širší veřejnost si bude muset stejně jako v případě výzvy MŽP nicméně počkat, dotační program MPO je určen pro žadatele z řad podnikatelů.

Zdroj úvodní fotografie: Washington State House Republicans @flickr

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *