Pokročilé projekty modernizace kotlů v hnědouhelné elektrárně Počerady, a.s. a hnědouhelné Elektrárně Mělník I byly úspěšně dokončeny. Díky modernizaci byly u obou elektráren sníženy emise oxidů dusíku (NOx) o 60 % a elektrárny tak plní zpřísněné emisní limity dané evropskou legislativou. Celková hodnota investic dosáhla 47 mil. euro (zhruba 1,27 mld. Kč). 

Projekty modernizace čtyř práškových kotlů v hnědouhelné elektrárně Počerady na severozápadě Čech a šesti práškových kotlů v elektrárně Mělník I, díky kterým byly sníženy emise NOx z těchto zdrojů o 60 %, byly dokončeny.

„Modernizace elektrárny Mělník I zaručuje Praze, Neratovicím a Mělníku spolehlivé dlouhodobé dodávky tepla vyráběného ohleduplně vůči životnímu prostředí. Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje se rychle dočkali čistšího ovzduší díky postupnému zprovozňování modernizovaného zařízení již v průběhu roku 2015,“ řekl Miroslav Krpec, generální ředitel společnosti Energotrans, a.s., provozovatele elektrárny Mělník I.

Celkový tepelný výkon modernizovaných kotlů v elektrárně Mělník I je 1 100 MWt (6 x 185 MWt). Modernizované kotle v elektrárně Počerady mají celkový tepelný výkon 1 948 MWt (4 x 487 MWt).

Přísnější emisní limity

Přísnější emisní limity znečišťujících látek vycházejí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, která stanovuje emisní limity pro spalovací zdroje s tepelným příkonem nad 50 MWt. Pro hnědouhelné zdroje s tepelným příkonem větším než 300 MWt, tedy také pro obě výše uvedené elektrárny, platí od 1. 1. 2016 emisní limit pro NOx 200 mg/Nm3.

Aby byl dopad směrnice zmírněn, měly členské státy EU možnost vypracovat Přechodný národní plán (PNP), který stanovuje postupný pokles emisí znečišťujících látek u zdrojů zahrnutých v plánu do poloviny roku 2020. Elektrárny Mělník I a Počerady byly zařazeny do PNP České republiky pro látky SO2 a NOx.

Úvodní fotografie: Elektrárna Počerady (zdroj: www.cez.cz)

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *