Sokolovská uhelná odloží propouštění v případě dočasného osvobození Vřesové od plateb za povolenky