Soud řeší žalobu na povolení modernizace elektrárny Chvaletice

10. prosinec 2018, 17:40
DomůElektrárny v ČRSoud řeší žalobu na povolení modernizace elektrárny Chvaletice

Soud se dnes začal znovu zabývat žalobou, kterou v roce 2016 podal právnický spolek Frank Bold Society proti rozhodnutím, jimiž ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo stavební povolení pro obnovu dvou bloků Elektrárny Chvaletice. Soud sice žalobu letos v březnu zamítl, rozsudek ale po kasační stížnosti spolu v září zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Pražský městský soud se podle NSS musí detailněji věnovat otázce, zda a v jaké míře se na modernizaci vztahoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Stavební povolení byla konkrétně vydána na opravu elektrostatických odlučovačů a denitrifikaci bloků. Práce za přibližně tři miliardy korun jsou už hotové.

Kritizovali je ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na to, že obnova obou bloků prodlouží jejich životnost až do roku 2030, a zároveň tak budou pokračovat negativní ekologické dopady provozu.

Úřady vyhodnotily modernizaci jako takzvaný podlimitní záměr, který nevyžaduje povinné projednání podle EIA. Neprovedly ani takzvané zjišťovací řízení.

NSS se v rozhodnutí ztotožnil s původním rozsudkem městského soudu v tom, že některé záměry nedosáhly svou kapacitou nebo rozsahem příslušné limitní hodnoty. Správní orgány tedy neměly povinnost automaticky posuzovat vliv na životní prostředí podle zákona EIA.

Ilustrační foto

Nižšímu soudu ale NSS uložil, aby se zabýval tím, zda záměry, a zejména denitrifikace výroby, nemohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, a tudíž zda k nim nemělo být zjišťovací řízení provedeno.

Zástupkyně spolku dnes trvala na tom, že se řízení uskutečnit mělo. Žalované ministerstvo průmyslu a obchodu se opírá o vyjádření ministerstva životního prostředí a o tzv. rozptylovou analýzu, která řeší změny v kvalitě ovzduší.

Ta je však podle spolku zpracovaná špatně. Soud se rozhodl, že na další jednání předvolá autora analýzy. Poté by měl vynést rozsudek.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Současný majitel, společnost Severní energetická (Sev.en), elektrárnu koupil od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.