Doporučení Uhelné komise skončit s uhlím v r. 2038 vezme vláda asi jen na vědomí