Microsoft si smlouvou s větrným parkem zajistil výkon převyšující české VtE

DomůElektrárny v EvropěMicrosoft si smlouvou s větrným parkem zajistil výkon převyšující české VtE

Microsoft podepsal smlouvu na odběr elektřiny z větrného parku Vattenfallu, který po svém dokončení bude patřit k největším v Nizozemsku. Microsoft tak podpisem smlouvy získal 100 % výroby větrné elektrárny Wieringermeer. Softwarový gigant tímto krokem pokračuje v plnění strategie, jejíž cílem je navyšování podílu výroby OZE na spotřebě svých datových center.

Pro Vattenfall se jedná o první kontrakt na obchodní dodávku elektřiny pro datové centrum, které se nenachází na území států Skandinávského poloostrova. Vattenfall měl doposud zkušenosti s dodávkou elektřiny pro datová centra v severských zemích především ze svých vodních elektráren. Kontrakt s datovým centrem Microsoftu ležícím nedaleko Amsterdamu je tak pro Vattenfall prvním v oblasti datových center související pouze s větrnou energetikou.

Nizozemský větrný park Wieringermeer, jehož výrobu si Microsoft podpisem smlouvy zajistil, má být uveden do provozu v roce 2019. Náklady na rozšíření a repowering 350MW parku Wieringermeer odhaduje Vattenfall na více než 200 milionů eur. Po svém dokončení bude instalovaný výkon větrného parku Wieringermeer větší, než je současný instalovaný výkon všech větrných elektráren v ČR. Jakmile bude uveden do provozu 26MW větrný park Václavice, který se v současnosti dokončuje, dosáhne instalovaný výkon větrných elektráren v ČR téměř 310 MW.

Microsoft obrací pozornost na svá evropská datová centra a OZE

Kromě smlouvy s Vattenfallem podepsal Microsoft minulý měsíc smlouvu na odběr elektřiny i se společností GE. Tato smlouva se týká dodávky elektřiny z 37MW irské větrné farmy Tullahennel. Irský projekt je specifickým tím, že každá z turbín tohoto větrného parku je současně vybavena vlastním bateriovým úložištěm.

„Wieringermeer je druhým projekt Microsoftu v oblasti větrné energetiky v Evropě, jehož oznámení následuje zhruba měsíc po zveřejnění naší spolupráce s GE v Irsku. Jakmile bude větrný park Wieringermeer dokončen budeme již mít zajištěnu elektřinu z téměř 800 MW obnovitelných zdrojů. Oba evropské větrné parky nám umožní přiblížit se dosažení našich závazků souvisejících s obnovitelnými zdroji,“ řekl generální ředitel divize cloudové infrastruktury Microsoftu Christian Belady.