Jižní Korea hlásí odklon od uhlí a rozsáhlé investice do OZE

DomůElektrárny ve světěJižní Korea hlásí odklon od uhlí a rozsáhlé investice do OZE

Jižní Korea plánuje do roku 2025 uzavřít deset zastaralých uhelných elektráren. Čtvrtá největší asijská ekonomika se tímto krokem snaží snížit svou závislost na fosilních zdrojích a dostát závazkům z Pařížské klimatické konference. Soul zároveň plánuje do roku 2020 investovat 37 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů energie. 

Uhelné elektrárny produkují v současné době zhruba 40 % elektřiny v Jižní Koreji. Kromě emisí oxidu uhličitého představuje vysoký podíl uhelných elektráren také problém v oblasti emisí tuhých znečišťujících látek.

Korejské ministerstvo energetiky v této souvislosti podle zahraniční agentury Reuters uvedlo, že do roku 2025 uzavře deset zastaralých uhelných elektráren a do budoucna omezí výstavbu nových zdrojů spalujících uhlí.

„V reakci na rostoucí obavy ohledně tuhých znečišťujících látek snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí uzavřením starých uhelných elektráren a omezíme výstavbu nových uhelných elektráren v budoucnu,“ uvedlo ministerstvo.

Snížení emisí skleníkových plynů o 37 %

Podle ministerstva energetiky dojde díky uzavření nejstarších uhelných elektráren ke snížení emisí skleníkových plynů o zhruba 6 %. Jižní Korea se na Pařížské klimatické konferenci zavázala snížit do roku 2030 tyto emise o 37 % ve srovnání se současným stavem.

I přes odhodlání k omezení závislosti na elektřině z uhlí počítá Jižní Korea s výstavbou 20 nových uhelných elektráren do roku 2022. Proto je v krátkodobém horizontu očekáván růst spotřeby uhlí v zemi.

Soul podle Reuters dále uvedl, že do roku 2020 investuje 37 miliard dolarů do OZE, které v současné době tvoří zhruba 4 % výroby elektřiny v zemi. Pokud jde o zbytek energetického mixu, 30 % elektřiny je vyráběno v jaderných elektrárnách a zhruba 25 % ze zemního plynu.