Čerstvé statistiky z USA vnesly světlo na problematiku rozvoje obnovitelných zdrojů energie ve Spojených státech amerických. Podle agentury EIA se celková produkce energie z OZE zvedla o celých 11 % (při nezohlednění vodních elektráren), přičemž hlavní zásluhu na tomto růstu má elektřina ze solárních panelů.

Přesná čísla ze statistik ukazují, že v loňském roce bylo ve fotovoltaických systémech vyrobeno celých 15 874 GWh elektrické energie, oproti 8121 GWh v roce 2013. Ještě větší růst lze meziročně pozorovat u solární produkce tepla, která vzrostla ze 915 GWh na 2447 GWh v roce 2014. (zdroj dat: eia.gov)

Data, ze kterých agentura EIA vychází však nezahrnují nové zdroje, které mají instalovaný výkon nižší než 1 MW. To znamená, že reálný meziroční růst by mohl být ještě vyšší, pokud by byly započteny i zdroje umístěné na střechách domů a průmyslových závodů. Ze statistik dále vyplývá, že právě tyto zdroje byly v loňském roce instalovány nejčastěji.

Produkce solárních elektráren v USA nadále zaostává za produkcí větrných elektráren, které v roce 2014 dodaly do sítě 181 179 GWh elektrické energie oproti 167 840 v roce 2013. Vývoj produkce ale mluví jasně, solární elektrárny by při současném trendu mohly větrným brzy konkurovat. S ohledem k ostatním obnovitelným zdrojům (s výjimkou vodních elektráren) roste podíl větrných a slunečních elektráren nejvíce. Díky tomu je dle předpovědí EIA možné, že již brzy předstihnou množství energie z vodních elektráren.

Naproti tomu výroba elektráren užívajících plyn v loňsku mírně poklesla. Předpokládá se ale, že plynové zdroje naplánované na rok 2015 tento trend změní. V porovnání s větrnými a solárními elektrárnami se ale jedná o zanedbatelné množství, jak je možné vysledovat z trendů minulých let.

V roce 2015 je v USA očekáváno odstavení velkého množství uhelných elektráren. Distancování od výroby elektřiny z uhlí bude nadále umocněno pravidly Agentury pro ochranu životního prostředí USA, které směřují ke snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 o 30 % ve srovnání s úrovni v roce 2005. Odborníci ve vztahu k tomuto pravidlu nejčastěji diskutují o tom, jestli omezením výroby uhelných elektráren dojde k snížení spolehlivosti celého elektrického systému.

Solární elektrárny v loňském roce v USA tvořily pouze půl procenta a větrné pouze 4,4 % na elektrickém mixu USA. Je ale patrné, že se tyto zdroje posouvají na důležitější místo – zejména v Kalifornii a Hawaii, kde mají výrazný vliv na provozování energetické soustavy a regulaci energetického sektoru.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *