WEC: Energetika prochází bouřlivým vývojem

DomůElektrárny ve světěWEC: Energetika prochází bouřlivým vývojem

Světová energetická rada vydala letošní Zprávu o světových energetických zdrojích (World Energy Resources report): Energetický mix za posledních několik let prošel velkými změnami. Hlavními trendy jsou diverzifikace, komunitní vlastnictví a decentralizace. Produkce skleníkových plynů a ekonomický růst již spolu díky novým inovativním technologiím tak úzce nesouvisí.

Zpráva o světových energetických zdrojích je dokument vydávaný Světovou energetickou radou (World Energy Council) každé 3 roky. Cílem je přinést důvěryhodné informace o stavu energetického sektoru, které pomohou čtenáři lépe pochopit skutečný vývoj světové energetiky. Oproti scénáři vývoje energetiky s podtitulem „Velká přeměna“, kterou WEC vydala již toto pondělí, přináší Zpráva o světových energetických zdrojích spíše hodnocení současného stavu a pohled do historie.

Zpráva byla zveřejněna v tomto týdnu na Světovém energetickém kongresu, který probíhal mezi 19. a 23. říjnem v Istanbulu. Detailně se zabývá analýzou využívání 12 druhů energetických zdrojů, ale také například emisemi skleníkových plynů. Hlavní pozornost je věnována obnovitelným zdrojům elektřiny.

Za posledních 10 let došlo ke zdvojnásobení jejich instalovaného výkonu; z 1037 GWe v roce 2006 na 1985 GWe v roce 2015. Největší růst zaznamenaly větrné elektrárny ze 74 GWe na 432 GWe a solární zdroje z 6 GWe na 227 GWe.

„Naše zpráva přináší zjištění, že diverzifikace technologií a zdrojů, která právě probíhá v sektoru energetiky, přináší nejen řadu příležitostí, ale také mnoho výzev. Při současném stavu volatility, je snad více než kdy v historii nutné, aby se účastnící trhu při svých strategických rozhodnutích opírali o důvěryhodná data,” pronesl při příležitosti zveřejnění dokumentu Hans-Wilhelm Schiffer, výkonný předseda World Energy Resources.

2015: Rok jaderné energetiky

Ačkoliv se z pohledu Evropana může označení uplynulého roku za rok jaderné energetiky zdát nadmíru úsměvné, není pochybu o tom, že v celosvětovém měřítku bylo právě toto období velmi příhodné pro jadernou energetiku. K síti bylo připojeno 10 GWe nových jaderných zdrojů. To se nikdy za posledních 25 let nestalo. Jak uvádí WNN, instalovaný výkon nových bloků se vždy pohyboval do 5 GWe. Výjimkou nebyli ani roky s nulovým přírůstkem.

Aktuálně je ve výstavbě 64 reaktorů o celkovém instalovaném výkonu 64 GWe. Je však nutné podotknout, že hned 40 z nich se nachází ve čtveřici států: Korea, Rusko, Indie a Čína. Naproti tomu ve Spojených státech se konstruuje pouze 4 bloky a v Evropě 5.

K prosinci roku 2015 tak dosáhl světový instalovaný výkon jaderných zdrojů 390 GWe, což představuje přibližně 11 % z celkového energetického mixu.

Zdroj úvodní fotografie: Vattenfall