Pomůže obří přečerpávací elektrárna Kalifornii v boji s kachní křivkou?

DomůAkumulace energiePomůže obří přečerpávací elektrárna Kalifornii v boji s kachní křivkou?

S ambiciozním plánem obrovského úložiště energie přichází podle NY Times losangelská utilita LADWP. Na ikonické Hooverově přehradě má vzniknout přečerpávací elektrárna v hodnotě 3 miliard dolarů (67 mld. Kč). Na Hooverově přehradě se již nachází vodní elektrárna o výkonu přesahujícím 2 GW. Koeficient ročního využití této elektrárny se však pohybuje pouze okolo 20 %. Počítá se s tím, že výstavba nové přečerpávací elektrárny by koeficient využití této vodní elektrárny měla značně navýšit.

S tím, jak roste instalovaný výkon kalifornských fotovoltaických elektráren, dochází k dvěma jevům, se kterými se musí provozovatel soustavy vypořádat. V odpoledních hodinách při maximální dodávce výkonu fotovoltaik do sítě musí být omezována dodávka z ostatních zdrojů. Naopak v podvečerních hodinách, kdy výkon solárních elektráren klesá, musí být průběžně nahrazován jinými zdroji, aby byla pokryta večerní špička.

Tzv. Duck Curve charakterizuje ubývající zatížení vlivem rostoucích instalovaných výkonů střešních fotovoltaických elektráren v Kalifornii. Zdroj: CAISO

Jedním z možných řešení problémů s kachní křivkou je akumulace elektřiny vyrobené během polední špičky fotovoltaických elektráren a její následné využití na kompenzaci večerního poklesu  výroby elektřiny ze slunce. Aby ovšem akumulace měla znatelný vliv na eliminaci kachní křivky v kalifornské síti, musí být schopná dodávat výkon v řádu GW po dobu několika hodin. I přes značný pokrok v oblasti lithiových baterií zatím tato technologie akumulace nedokáže cenově konkurovat velkým přečerpávacím elektrárnám. Právě proto upřela LADWP svou pozornost na Hooverovu přehradu. Problémy, které s sebou kachní křivka přináší, dobře ilustruje následující video.

Obří investice

Los Angeles tak plánuje ověřit možnosti výstavby přečerpávací elektrárny, která by jako nádrže využila Lake Mohave a Lake Mead. Podle doposud dostupných informací by mohlo obě nádrže, které od sebe odděluje Hooverova přehrada, propojit potrubí o délce 32 km. Pro výrobu elektřiny pak bude kromě vlastní přečerpávací elektrárny možné využít i již existující 2GW elektrárnu, jež je v současné podobě součástí přehrady od roku 1993. Využitím výkonu již existující elektrárny by došlo k navýšení koeficientu jejího využití, který se v současnosti pohybuje na úrovni pouhých 20 %.

Pohled z Google Earth na předpokládané umístění plánované přečerpávací elektrárny. Zdroj: http://euanmearns.com/the-hoover-dam-pumped-hydro-proposal/

Rozpočet na výstavbu takovéto přečerpávací elektrárny by se podle doposud zveřejněných informací mohl pohybovat na úrovni 3 mld. dolarů (67 mld. Kč). Takovýto rozpočet určitě bude dostatečný na výstavbu přečerpávací elektrárny, která bude patřit k největším na světě. Pro srovnání česká přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně o výkonu 650 MW stála 6,5 mld. Kč. Společnost Lazard pak uvádí, že náklady na výstavbu přečerpávacích elektráren se v loňském roce pohybovaly mezi 1,5 až 2,5 milionu dolarů na instalovaný MW. V současnosti největší přečerpávací elektrárna se nachází v USA a má výkon 3 GW.

Cesta k přečerpávací elektrárně bude trnitá

Než se bude moci s případnou realizací začít, bude muset Los Angeles vybojovat spoustu bitev. Aby bylo možné novou přečerpávací elektrárnu postavit, bude nutné získat například povolení od amerického ministerstva vnitra. Dále bude nutné dostatečně posoudit vliv přečerpávací elektrárny na řeku Colorado a všechny na ní navázané činnosti. Dále bude nutné vyřešit politické spory mezi Arizonou, Kalifornií a Nevadou, na jejichž hranicích se přehradní nádrže nachází.

Vzhledem k plánům Kalifornie na navyšování podílu výroby z obnovitelných zdrojů je zřejmé, že rozhodnutí o řešení problému s kachní křivkou bude muset padnout v dohledné době. Přečerpávací elektrárna může být součástí tohoto řešení, před její případnou realizací však bude nutné vyřešit mnoho nejasností a komplikací.