V souvislosti s Brexitem se na počátku letošního roku objevily informace o vystoupení Velké Británie z Euratomu a možném opuštění systému EU ETS. Další otevřenou otázkou související s Brexitem je pro Spojené království také to, zda země zůstane součástí společného trhu s elektřinou. Dle informací agentury Reuters je zájmem Británie být i nadále součástí společného trhu.

Británie by měla i nadále pokračovat ve společném trhu s elektřinou i po odchodu z osmadvacítky, takto alespoň situaci vnímá britský ministr energetiky Greg Clark.

Britská vláda si chce zajistit co nejvýhodnější podmínky při vyjednávání s EU týkajícího se všech témat, která mají souvislost s energetikou, podotýká Clark.

„V našem vlastním zájmu je pokračovat v propojování trhů a v navyšování kapacit přeshraničních vedení především s Irskem. Přerušení takovéhoto snažení považuji za špatnou věc,“ upřesňuje Clark.

Po roce 2020 mohou přeshraniční vedení pokrýt až 20 % špičkového zatížení

V roce 2016 Velká Británie importovala 6 % elektřiny prostřednictvím přeshraničních vedení z Francie, Nizozemska, a Irska. Kvůli plánovanému postupnému vyřazování uhelných a jaderných elektráren z provozu hledá Spojené království možnosti, jak zvýšit svou výkonovou přiměřenost. Posílení přeshraničních kapacit by Británii pomohlo se s úbytkem výkonu lépe vypořádat.

Ministr Clark také zdůraznil, že jednání s EU teprve začnou. Věří však, že plány na propojování Británie s dalším členskými i nečlenskými státy EU budou pokračovat a dokonce, že by se mohly i rozšířit.

Plány na výstavbu několika nových přeshraničních vedení se v současnosti rozbíhají. Pokud budou vedení postavena, tak by Velká Británie mohla počátkem 20. let pokrýt zhruba 20 % špičkového zatížení své soustavy prostřednictvím importu energie skrze přeshraniční vedení.

Pokud jde o odchod Británie z EU ETS, v této věci nedošlo k žádné změně od letošního února. Stále tedy platí, že Británie pravděpodobně systém obchodování s emisními povolenkami opustí, ačkoliv stále zvažuje všechny možnosti.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *