EK udělila grant 530 mil. eur chystanému 700MW vedení mezi Francií a Irskem

DomůPřenos elektřinyEK udělila grant 530 mil. eur chystanému 700MW vedení mezi Francií a Irskem

Evropská komise udělila grant ve výši 530 milionů eur (zhruba 13,6 miliard korun) plánovanému 700MW HVDC vedení, které by mělo od roku 2026 propojit přenosové soustavy Irska a Francie. Vedení Celtic Interconnector bude prvním přímým propojením Irska s kontinentální Evropou.

Celkové investiční výdaje projektu Celtic Interconnector, jehož developery jsou irský provozovatel přenosové soustavy EirGrid a jeho francouzský protějšek RTE, by měly dosáhnout jedné miliardy eur.

„Celtic Interconnector je klíčovou součástí našeho strategického cíle transformace irské elektroenergetiky. V následujících letech prolomíme nové milníky v množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, které bude naše elektrizační soustava schopna zvládnout,“ uvedl výkonný ředitel společnosti EirGrid Mark Foley.

Foley dodal, že nové 575 kilometrů dlouhé přeshraniční propojení učiní elektrizační soustavu mnohem více odolnou a účinnou a zároveň bude tlačit ceny elektřiny pro irské spotřebitele směrem dolů.

EirGrid a RTE vypracovali od roku 2011 sérii společných studií zabývajících se proveditelností projektu. Studie ukázaly, že pokud bude projekt realizován, budou z něj těžit spotřebitelé elektřiny nejen v Irsku, ale také ve Francii a dalších zemích Evropské unie.

Projekt společného zájmu

Projekt přeshraničního vedení mezi Irskem a Francií byl vzhledem ke své důležitosti zařazen mezi takzvané projekty společného zájmu (Projects of Common Interest – PCI).

Projekty společného zájmu jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013 a jejich cílem je pomoc při dosažení cílů, jež byly schváleny jako závazné pro jednotlivé členské státy Evropské unie nebo obecně pro Evropu.

Projekty společného zájmu mají kromě jiného nárok na finanční prostředky z takzvaného Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). V rámci tohoto nástroje již v minulosti projekt Celtic Interconnector získal 7,5 mil. eur na zkoumání proveditelnosti projektu a na fázi projektu zabývající se počátečních návrhem a konzultacemi.