Dodávka elektřiny v Německu si zachovala vysokou míru spolehlivosti i v roce 2015