Německý regulátor prověří 6 obchodníků s elektřinou v souvislosti s červnovým nedostatkem výkonu v síti

23. říjen 2019, 06:19
DomůNěmeckoNěmecký regulátor prověří 6 obchodníků s elektřinou v souvislosti s červnovým nedostatkem výkonu v síti

Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) oznámil, že prošetří postup několika společností aktivních na tamním trhu s elektřinou. Společnosti regulátor prověří v souvislosti s jejich odpovědností za odchylku poté, co se Německo během tří červnových dní ocitlo v situaci nedostatku výkonu nasmlouvaného v rámci podpůrných služeb, a muselo se tak obrátit na pomoc u sousedních provozovatelů soustav.

Německá soustava během tří červnových dní zaznamenala neočekávaně nedostatek výkonu, který přesáhl objem nasmlouvaného výkonu v rámci podpůrných služeb. Země se tak musela spolehnout na pomoc ze zahraničí.

Německý síťový regulátor již na začátku srpna zahájil konzultaci k otázce vymáhání odpovědného chování ze strany účastníků trhu s odpovědností za odchylku.

Nyní regulátor oznámil, že prošetří chování celkem 6 subjektů zodpovědných za odchylku, konkrétně se jedná o společnosti Trailstone, Statkraft Markets, Optimax Energy, Energie Vertrieb Deutschland, Danske Commodities a Centrica. V rámci celé procedúry bude posouzeno, zda tito účastníci trhu adekvátně plnili zákonnou povinnost minimalizovat svou odchylku.

Vyvážení soustavy je klíčové pro její bezpečný provoz

Bezpečný provoz elektrizační soustavy vyžaduje neustálé udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Subjekty s odpovědností za odchylku tak mají právní povinnost udržovat svou bilanci co nejvyrovnanější, tedy nakupovat dostatek elektrické energie pro pokrytí potřeb svých zákazníků.

Pokud síťový regulátor shledá opakované porušení této povinnosti, provozovatelé přenosové soustavy mohou dotčeným subjektům vypovědět  smlouvu o zúčtování odchylek, která je nezbytným předpokladem pro účast na energetickém trhu.