EIA: Globální výroba elektřiny vzroste do roku 2040 o 69 %

DomůElektřinaEIA: Globální výroba elektřiny vzroste do roku 2040 o 69 %

Americká agentura U.S. Energy Information Administration (EIA) předpovídá ve svém nejnovějším energetickém výhledu za rok 2016 (International Energy Outlook 2016 – IEO2016) nárůst globální netto výroby elektřiny do roku 2040 na 36 500 TWh. Ve srovnání s posledním hodnoceným rokem 2012 se jedná o 69% nárůst. EIA dále očekává výrazně rychlejší růst HDP ve srovnání s růstem spotřeby elektřiny.

Podle referenčního scénáře IEO2016 dosáhne globální netto výroba elektřiny v roce 2020 25 800 TWh a v roce 2040 36 500 TWh. Ve srovnání s rokem 2012, kdy byla globální netto výroba elektřiny zhruba 21 600 TWh, tak má tento ukazatel vzrůst do roku 2040 o téměř 70 %.

EIA dále předpovídá, že spotřeba elektřiny v členských státech OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), mezi které patří také Česká republika, poroste značně pomaleji než v zemích, které nejsou členy OECD.

V roce 2012 byla celková hodnota výroby elektřiny ve státech OECD mírně nižší než ve státech, které nejsou členy OECD. EIA očekává, že díky výrazně rychlejšímu tempu růstu HDP v zemích mimo OECD dosáhne podíl výroby elektřiny v těchto zemích v roce 2040 přibližně 61 %.

Očekávaná výroba elektřiny do roku 2040. Zdroj: www.eia.gov

Spotřeba elektřiny poroste pomaleji než HDP

EIA dále očekává pokračující závislost spotřeby elektřiny na HDP. Tempo růstu spotřeby elektřiny by však mělo být značně nižší než tempo růstu HDP, které by se v případě OECD zemí mělo pohybovat kolem 2 % a v případě ostatních zemí kolem 4,2 %.

Předpoklady referenčního scénáře v IEO2016 jsou založeny na historickém vývoji, kdy mezi lety 2005 až 2012 rostlo globální HDP v průměru o 3,7 % ročně, přičemž globální netto spotřeba elektřiny rostla ve stejném období průměrně o 3,2 %.

Ve výhledu do roku 2040 EIA očekává růst globálního HDP o 3,3 % ročně a růst netto výroby elektřiny o 1,9 % ročně.

Srovnání očekávaného tempa růstu HDP a výroby elektřiny do roku 2040. Zdroj: www.eia.gov