Další jednání o budoucí reformě evropského trhu s emisními povolenkami přineslo pouze malý posun k finální dohodě. Jak informuje analytický server Platts, další posun v jednání se dá očekávat v polovině září a následně na jednání v říjnu. Aktuálně se povolenky obchodují za cenu kolem 5,4 EUR.

O reformě evropského trhu s emisemi se sice mluví již řadu let, přesto se dá najít jen málo reálných výsledků, kterých bylo dosaženo. Povolenek je přebytek, proto je jejich cena nízká a producenti emisí nejsou dostatečně motivováni k investicím do čistších provozů.

Po schválení Market stability reserve (rezerva tržní stability), která má stabilizovat množství volných emisních povolenek na trhu, se nyní pozornost emitentů orientuje na jednání o reformě trhu po roce 2020. Interně se o této reformě sice jedná již od druhé poloviny roku 2015, ale až letos v únoru prezentovala Evropská rada a Evropský parlament svá stanoviska.

Po včerejším jednání trialogu je nicméně jasné, že budou potřeba ještě další vyjednávání o finální podobě trhu, jelikož poslední setkání trialogu přineslo minimální posun. Jak informuje Platts, jednání jsou příliš komplikovaná a jednotlivé navrhované změny jsou značně provázané.

Belchatow Zdroj: https://www.flickr.com/photos/paszczak000/9545382126
Belchatow. Zdroj: Flickr

Žádný z účastníků se proto nechce unáhlit a potřebuje jednotlivé změny nejprve analyzovat. I to je důvod pouze minimálního posunu směrem k finální dohodě.

Komplikované je jednání nejen z toho důvodu, že je nutné snížit přebytek povolenek na trhu a zároveň ochránit ohrožené odvětví průmyslu před nadměrnou finanční zátěží spojenou s nákupem povolenek, ale i z důvodu připravených změn, které ještě nejsou účinné.

Takovou změnou je již zmiňovaná rezerva tržní stability, která začne být účinná od ledna roku 2019. Další změnou ovlivňující emise mohou být nově schválené limity pro emise znečišťujících látek pod názvem LCP BREF.

Tyto relativně přísné limity pro emise NOx, SO2 a dalších látek mohou ohrozit ekonomickou výhodnost provozu některých elektráren a ukončení jejich provozu by opět ovlivnilo množství volných povolenek na trhu.

S ohledem na rezervu tržní stability se po roce 2020 uvažuje zejména nad tím, že by se zdvojnásobilo množství povolenek, které by byly ukládány do stabilizační rezervy. To je návrh Evropské rady a Evropského parlamentu, který má zajistit cenu povolenky 35 EUR do roku 2024. Naopak podle návrhu komise by této ceny mělo být dosaženo až v roce 2028.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *