Dle návrhů národních klimaticko-energetických plánů členských států EU má celkem 8 z nich v plánu plně ukončit výrobu elektřiny z uhlí do roku 2030. Česko by mělo mít v roce 2030 po Polsku a Německu třetí největší instalovaný výkon v uhelných elektráren v EU.

Zpravodajský portál Montel informoval o nové studii od enviromentálních skupin Sandbag a CAN Europe.  Ve studii se skupiny zaměřily na návrhy národních klimaticko-energetických plánů jednotlivých členských zemí EU, které byly předloženy Evropské komisi. Ze studie vyplývá, že pouze 8 členských států EU má jasný plán, jak vyřadit uhlí ze svého energetického mixu do roku 2030. Další dva státy poté daly neurčité závazky, že také opustí uhlí.

Uhelné velmoci

Dle uvedených plánů předložených Komisi bude naprostá většina zbylé uhelné výroby v roce 2030 alokována v 6 zemích – Polsko (27 GW), Německo (17 GW), Česko (7,2 GW), Bulharsko (4,7 GW), Rumunsko (3,2 GW) a Řecko (2,7 GW). Nicméně Německo v současné době budoucnost svých uhelných elektráren aktivně řeší a tak se jejich plány mohou ještě změnit.

Dle odhadů enviromentálních skupin bude v EU v roce 2030 zhruba 60 GW uhelného výkonu, což představuje snížení „pouze“ o zhruba 58 % ze současných 143 GW.

„Toto napovídá, že příliš málo členských zemí si uvědomuje, jak rychle a v jakém množství musí přeměnit svůj energetický mix v příštím desetiletí,“ uvádí studie.

Srovnání aktuálního instalovaného výkonu uhelných zdrojů a plánu pro rok 2030 dle národních klimaticko-energetických plánů. zdroj: CAN Europe
Srovnání aktuálního instalovaného výkonu uhelných zdrojů a plánů pro rok 2030 dle národních klimaticko-energetických plánů. zdroj: CAN Europe

Závazky

Členské státy EU musí dle enviromentálních organizací budoucnost svých uhelných elektráren řešit. Dle pravidel EU musí navíc členské státy jasně stanovit, jak sníží emise CO2 a posílí výrobu z obnovitelných zdrojů.

Evropská unie jako celek se zavázala, že sníží množství emisí CO2 o 40 % do roku 2030 ve srovnání s hodnotami v roce 1990 a navýší podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie na 32 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *