IEA: Kybernetická a klimatická odolnost budou klíčovým prvkem v zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny

3. listopad 2020, 10:35
DomůElektřinaIEA: Kybernetická a klimatická odolnost budou klíčovým prvkem v zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny

Elektroenergetický sektor prochází prozatím nejzásadnějš transformací od jeho vytvoření před více než sto lety. Význam elektřiny přitom s očekávanou vyšší mírou elektrifikace sektorů vytápění či dopravy nadále poroste a je proto na místě více se zaměřit na oblast zajištění bezpečnosti dodávek. Jako klíčové oblasti k řešení identifikovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) kybernetické hrozby, extrémní klimatické jevy a prudce rostoucí podíl variabilních obnovitelných zdrojů energie.

IEA se ve svém nedávném reportu Power Systems in Transition podrobně zaměřuje na tři výše uvedené oblasti, které mají být v budoucnu klíčové pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, a nabízí doporučení pro zvládnutí největších výzev, což by ve finále mělo vést k podpoře a urychlení globálního přechodu k čisté energetice.

„Elektřina představuje jednu pětinu globální konečné spotřeby energie a její podíl roste. V budoucnu bude hrát větší roli ve vytápění, chlazení a v dopravě, stejně jako v mnoha dalších digitálně integrovaných sektorech, jako jsou komunikace, finance a zdravotnictví,“ uvedla IEA v tiskové zprávě.

Agentura dále připomněla, že elektroenergetika prochází zásadní proměnou, kdy jsou centralizované, vertikálně integrované systémy využívající relativně malé množství řiditelných tepelných elektráren nahrazovány velkým množstvím producentů elektřiny všech velikostí, kdy řada z nich navíc využívá obnovitelné zdroje energie se značně variabilní výrobou.

„Pokračující digitalizace elektrizačních soustav, růst chytrých sítí a přechod k decentrálním zdrojům energie nabízí mnoho příležitostí a výhod. Avšak s již nyní významnými a rostoucími kybernetickými hrozbami je zásadní posílit opatření k zajištění kybernetické odolnosti a učinit je klíčovým prvkem při plánování a provozu elektrizačních soustav,“ dodala IEA.

Kromě kybernetické odolnosti zdůraznila agentura také potřebu více se zaměřit na klimatickou odolnost.

„Efekty klimatické změny znamenají, že elektrizační soustavy se musí stát více odolné vůči měnícím se trendům počasí, stoupající hladině moří a více extrémním klimatickým jevům. Toho může být docíleno tak, že bude této oblasti věnována větší pozornost a že budou zavedeny lepší standardy vedoucí k nezbytným investicím,“ dodala agentura.

Zdroj úvodní fotografie: ČEPS