Tým expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) včera ukončil hodnocení bezpečnostních aspektů dlouhodobého provozu (SALTO)  belgické jaderné elektrárny Doel. Právě ukončené SALTO se týká bloků 1 a 2. Dlouhodobý provoz bloků je v souladu s doporučeními MAAE.

Požadavek na provedení vyhodnocení bezpečnosti jaderné elektrárny vzešel ze strany belgického ministerstva. Hloubková bezpečnostní kontrola začala 14. února a trvala 10 dní. Kontrola se týkala pouze bloků 1 a 2, které byly uvedeny do komerčního provozu v roce 1975. U dalších dvou bloků elektrárny Doel kontrola prováděna nebyla.

V říjnu 2015 belgický regulátor FANC povolil prodloužení provozu bloků 1 a 2 o 10 let do roku 2025,  ovšem pouze za předpokladu, že tyto bloky splní požadovaná bezpečnostní kriteria. Hlavním důvodem prodloužení životnosti bloků je udržení bezpečnosti dodávek elektřiny v Belgii.

Největším kritikem povolení prodloužení provozu prvních dvou bloků JE Doel je Německo, které postupně vyřazuje z provozu své jaderné zdroje.

Hodnocené bloky splňují bezpečnostní standardy

Dle tiskové zprávy vydané v souvislosti s ukončením hodnocení projektu dlouhodobého provozu bloků splňují oba bloky všechny standardy MAAE nejen  v oblasti bezpečnosti ale i ve všech ostatních hodnocených aspektech provozu.

Koncept hodnotící zprávy byl odeslán vedení elektrárny a belgickému regulátorovi, kteří k němu mohou vznést připomínky. Finální verze bude hotová v průběhu tří měsíců.

Vedení elektrárny oznámilo, že další bezpečnostní kontrola proběhne za dva roky. Při této kontrole se ověří, zda došlo k implementaci doporučení vyplývajících z právě ukončeného hodnocení.

Součástí týmu expertů, který hodnocení bloků prováděl, byli odborníci na oblast jaderné bezpečnosti ze zemí, jako je Kanada, Finsko, Japonsko, ale také i Česká republika.

Podrobnosti týkající se hodnocení SALTO jsou k dispozici zde.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *