Odhalení chyby ve výrobě může znamenat zhroucení britské jaderné strategie