Domů
Elektrárny ve světě
Stát New York podpoří jadernou energetiku

Stát New York podpoří jadernou energetiku

Jak jsme informovali dříve, stát New York schválil tzv. Clean Energy Standard, na základě kterého budou podporovány bezemisní zdroje včetně jaderných, které se v jiných státech opomíjejí i přesto, že z hlediska stability dodávek a stabilizace přenosové sítě hrají zásadní roli. Celý schválený standard je v angličtině dostupný zde.

Model financování pro bezemisní zdroje

Energetický standard je unikátní podporou všech bezemisních zdrojů s důrazem na společenskou cenu vypouštěného „uhlíku“ a pro jaderné zdroje zavádí kredity Zero Emission Credits. Jde o udržitelný model financování a podpory bezemisních zdrojů energie s promyšleným vývojem do budoucna. Forma financování OZE a jeho vliv na životaschopnost dalších zdrojů představuje v řadě zemí včetně EU zásadní problém, který se nedaří řešit. Newyorský standard tímto dokumentem ukazuje cestu možného dalšího vývoje. A protože je tento problém nutné řešit i jinde, podobný model se velmi pravděpodobně objeví i v dalších státech a zemích a byl by vhodný pro případné použití i v ČR. Proto nedávno představený standard jistě stojí za hlubší rozbor.

Odhady spotřeby elektrické energie a plán růstu kapacit OZE ve státě New York

Tento vizionářský dokument vznikl na základě několika impulsů. Prvním je celonárodní tzv. Clean Power Plan představený prezidentem Obamou. Tento dokument zavazuje jednotlivé státy USA k radikálnímu snižování emisí z energetických zdrojů s výhledem do roku 2030, více jsme psali zde. Druhým impulsem bylo oznámení o předčasném uzavírání jaderných elektráren. Ceny elektrické energie jsou kvůli finanční podpoře solárních a větrných elektráren a levnému břidlicovému plynu na historických minimech. U jaderných elektráren, které mají dražší údržbu nebo potřebu modernizace, se majitelům investice nevyplatí a rozhodne se o uzavření elektrárny, i přesto že elektrárna není na konci své životnosti a mohla by stabilně vyrábět čistou elektřinu ještě desetiletí.

Hrozba odstavování jaderných elektráren

V uvedeném celonárodní plánu Clean Power Plan bylo rozhodnuto o podpoře stavby nových jaderných zdrojů včetně zdrojů, které jsou již ve výstavbě. Žádná podpora již existujících jaderných zdrojů však nepřišla. Na základě těchto důvodů oznámila energetická společnost Entergy Corp., že odstaví dvě jaderné elektrárny Pilgrim (MA) a Fitzpatrick (NY). Ze stejného důvodu byla odstavena i elektrárna Yankee ve státě Vermont.

Elektrárnu Fitzpatrick tvoří jeden blok varného reaktoru postavený v roce 1975. Provozní náklady jsou vyšší, protože se jedná pouze o jeden samostatně stojící blok o nižším výkonu 813 MWe. V roce 2008 ale elektrárna získala novou dvacetiletou licenci a může bez větších problémů zůstat v provozu až do roku 2028, což bylo donedávna ohroženo.

Jaderná elektrárna Fitzpatrick ve státě New York

Ohlášení uzavření popisované elektrárny zapůsobilo na politiky. Newyorský guvernér si nechal zpracovat studie, které ukázaly, že bez jaderných elektráren by stát New York ani zdaleka nedokázal splnit emisní závazky, což by v budoucnu způsobilo obrovské finanční ztráty, zvýšení emisí a možnou nestabilitu dodávek. Vědci odhadly, že v dlouhodobém horizontu by uzavření jaderných zdrojů ve státě New York stálo 1,4 miliardy dolarů. Proto nechal guvernér sestavit komisi a vypracovat Clean Energy Standard, který byl po mnoha diskuzích a úpravách schválen na začátku srpna.

Různá cena pro různé zdroje

Dokument zahrnuje hlavní cíl, a to je dosažení 50% produkce elektřiny z OZE v roce 2030 (což je cíl stanovený již v celonárodním Clean Energy Plan). Prvním krokem je povinná stavba nových zdrojů OZE. Producenti „špinavé“ elektřiny budou nakupovat kredity OZE a z těchto nákupů budou podporováni provozovatelé OZE, aby se kapacity dále rozšířily. Bude podporované také zvyšování účinnosti nebo snižování energetické náročnosti. Tyto cíle se velmi shodují například s německou Energiewende, ale na základě přesných výpočtů pokračují také s podporou jaderných zdrojů, bez kterých uvedených cílů jednoduše nelze dosáhnout. Oficiální dokument například zmiňuje mimo jiné také německou cestu odstavování jaderných elektráren, která vede k rychlému zvyšování emisí i přes rychlý nárůst instalované kapacity OZE a snaží se najít alternativní cestu.

Proto je zavedena podpora jaderných elektráren v podobě kreditů (ZEC) za bezemisní provoz, což umožní jejich další provoz a ekonomickou rentabilitu. Cena jednoho kreditu za bezemisní provoz byla stanovena na 17,48 dolarů/MWh na první dva roky. Každé další dva roky bude cena kreditu upravena podle definovaných vzorců na základě společenské ceny uhlíku (viz. vzorec na obrázku nížě). Podle předběžných scénářů se bude cena jednoho kreditu zvyšovat až na 29,15 dolarů/MWh v letech 2027-2029. K ceně kreditu získá operátor jaderné elektrárny samozřejmě ještě tržní cenu za vyrobenou elektřinu, která je ve státě New York nyní na spotovém trhu kolem 24 dolarů/MWh.

Odhadovaná cena za OZE kredity, což je druhý typ kreditů určených pouze pro OZE zdroje, je kolem 24,57 dolarů/MWh. Provozovatelé těchto zdrojů dále získají tržní cenu elektřiny a dosavadní státní podporu.

Koncová cena elektrické energie pro spotřebitele je ve státě New York desátá nejvyšší v USA a dosahuje 136 dolarů/MWh. Při porovnání s cenami silové elektrické energie popsanými výše je zřejmé, že při skladbě koncové ceny ve státě New York hrají naprosto klíčovou roli poplatky za distribuci, poplatky za OZE a další, které tvoří kolem 4/5 ceny pro koncového zákazníka.

Jak fungují kredity?

Jednotliví dodavatelé elektřiny musí každý rok získat přesně určené množství OZE kreditů a kreditů za bezemisní provoz (jaderné zdroje). Jeden OZE kredit odpovídá 1 MWh elektřiny vyrobené zdrojem OZE. Kredity mohou být mezi výrobci a jednotlivými dodavateli přeprodávány a vznikne tak nový trh a tlak na výstavbu nových OZE.

Jeden kredit za bezemisní provoz podobně vznikne, pokud jaderný zdroj vyprodukuje 1 MWh elektrické energie. Dodavatelé budou mít určené množství těchto kreditů a musí je na každý rok také nakoupit. Provozovatelů OZE je mnoho a proto bude určení ceny za OZE kredity ponecháno trhu. Kredity z jaderných zdrojů budou nicméně ve vlastnictví pouze dvou firem (nebo jedné?) provozující jaderné elektrárny ve státě New York a proto byla pevně stanovena a bude každé dva roky přehodnocována. Dodavatelé elektřiny cenu obou typů kreditů následně rozpočítají na účty svým zákazníkům.

Výpočet ceny jaderného kreditu: Společenské cena uhlíku – cena za udržování stability – část tržní ceny pokud překročí 39 dolarů/MWh

I přesto, že jaderné kredity může generovat pouze jedna nebo dvě společnosti není na první pohled jasné, proč se zavádí dva druhy kreditů, které mají prakticky stejný význam, což je asi největší slabinou představeného plánu. Pro ekonomicky férové zhodnocení by bylo nutné vytvořit jeden výpočet pro všechny zdroje, ve kterém by byla započítaná cena emisí, což se v tomto případě neděje.

Prodej jaderné elektrárny Fitzpatrick

Jak bylo uvedeno výše, v průběhu minulého roku bylo oznámeno, že elektrárna Fitzpatrick bude odstavena. Nicméně minulý týden společnost vlastnící tuto elektrárnu potvrdila její prodej, což zcela jistě souvisí s novým standardem. Protože se tak stalo pouze necelé dva týdny po jeho zveřejnění. Původně měla být odstavena na konci tohoto roku, nicméně se změnou financování došlo také ke změně návratnosti a provoz bude dále pokračovat. O elektrárnu projevila firma Exelon a za 110 miliónů dolarů ji koupí, čímž se stane jedinou firmou produkující jaderné kredity ve státě New York.

Vlastníkovi elektrárny Fitzpatrick patří také jaderné elektrárna Indian Point. Zajímavé je, že tato elektrárna jaderné kredity generovat nebude i přesto, že je ve státě New York. Podle komise připravující report je Indian Point díky své poloze velmi rentabilní a není třeba ji dále podporovat, čímž se opět deformuje již tak zdeformovaný trh. Podle jiných zdrojů by guvernér právě tuto elektrárnu rád zavřel, kvůli tomu že se nechází velmi blízko města New York.

Odlišný přístup Kalifornie

Od začátku léta probíhá zcela jiný příběh v Kalifornii. Tlaku aktivistů a politiků podlehli vlastníci jaderné elektrárny Diablo Canyon a bylo rozhodnuto o ukončení jejího provozu do roku 2025 (více jsme psali zde).

Podle vědců jde o velmi špatný přístup a státu Kalifornie se kvůli odstavování jaderných zdrojů nepodaří splnit jeho klimatické závazky. Ostatní státy federace napjatě čekají na rozuzlení v obou zmíněných státech, protože všechna rozhodnutí byla soudně napadena a musí také projít schválením přes několik federálních i státních úřadů.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(28)
Jan Veselý
24. srpen 2016, 15:36

Toto je smutný konec jaderných elektráren. Už dávno amortizované elektrárny si nevydělají ani na svůj provoz. No jo, jsou to staré šroty (rok spuštění 1970-1976) a mají děsně drahou údržbu.

Milan Vaněček
24. srpen 2016, 16:12

Myslím, že hlavní důvod proč Američané chtějí zavřít Indian Point a Diablo Canyon, že si uvědomili velkou nebezpečnost těchto elektráren pro jejich občany. Myslím, že v současné době by již nikdo nemohl povolit stavbu JE na řece Hudson protékající obrovským velkoměstem (New York) nebo těsně u moře v tektonické Kalifornii.

Jakmile se lidé oprávněně obávají o bezpečnost, mnohé JE musí být uzavřeny (nejen v Německu)...

Martin Ševeček
24. srpen 2016, 18:44

To, že byla elektrárna postavená v 70. letech neznamená, že je to šrot. Jaderná elektrárna není auto. Všechny na světě se po celou dobu životnosti vylepšují, mění se celé systémy, digitalizuje se atd. Například v Dukovanech je jenom málo systémů původních. Jak provozovatel, tak státní dozor pečlivě dohlíží na to, aby byl provoz elektrárny kontinuálně vylepšován a aby byl v nejlepším možném stavu. Díky tomu dochází v řadě zemí k prodlužování životnosti, která může být právě díky kvalitní údržbě a modernizaci zvýšena až za dvojnásobek původní životnosti.

Lidé se oprávněně obávají o svou bezpečnost? Na základě čeho? Můžu vás ujistit, že všude na světě jsou zavedené tak přísné kontroly, o kterých člověk stojící mimo jadernou energetiku nemá ponětí, že by se na jakýkoliv zásadnější problém rychle přišlo a elektrárna by byla uzavřena.

Německé elektrárny byly a jsou dlouhodobě mezi nejlépe provozovanými na světě. Jejich odstavování nemá s jejich bezpečností vůbec nic společného.

Pánové, jde o zásadní nepochopení článku. Snažím se poukázat na to, že se dostáváme k limitním hodnotám instalovaného výkonu OZE a nelze jej zvyšovat do nekonečna, což většina netechnicky vzdělaných lidí stále popírá. Kroky newyorské samosprávy však potvrzují, že snižování emisí, zvyšování podílu OZE a udržení ceny eletřiny v rozumných mezích prostě nelze dosáhnout. A čím dříve si to uvědomí politici z jiných částí světa, tím lépe pro nás všechny a naše klima.

Milan Vaněček
24. srpen 2016, 20:17

Cituji z US Today:

Gov. Andrew Cuomo has called for the shutdown of Indian Point, largely because of concerns for a safe evacuation should a nuclear mishap take place at the plant located some 30 miles north of New York City in the village of Buchanan.

Meanwhile, Cuomo is pushing a slate of financial incentives to help several struggling upstate nuclear power plants remain open.

Co bylo špatné v této JE:

“Although more than one quarter of the bolts critical to the core cooling system (and essential to preventing a nuclear meltdown) are broken, degraded or missing, Entergy is pushing to simply replace the bolts and restart reactor 2 (in time for the profitable peak summer season) before completing a root cause analysis of why the bolts broke or disappeared,”

Jaderná elektrárna je 50 km po řece nad New Yorkem a takový bordel - taky bych se bál....

Myslím, že ve státě NY zvítězí rozum, ty nejnebezpečnější reaktory vypnou, ostatní budou ještě provozovat.

Martin Ševeček
25. srpen 2016, 15:58

Na článek z US Today jsem při pročítání také narazil, nicméně na rozdíl od vás jsem si dal práci a hledal zdroje. Guvernér ani jiný člen samosprávy si nemůže dovolit jako veřejná osoba podobnou věc vyslovit. Okamžitě by měl od vlastníka také na krku žalobu, která by ho stála hodně peněz i pozici.

Při hledání zdroje jsem narazil na vyjádření člena EKO-organizace, který se měl k India Point vyjádřit a uvedl přesně tohle, což bylo později zkomoleno to podoby, kterou uvádíte výše. Důvody jsou čistě ekonomické. Díky své poloze a dobrému napojení je Indian Point strategickou elektrárnou pro zásobování města New York a inkasuje za to slušné provize. Tyto provize způsobují, že elektrárna je silně zisková a proto bylo rozhodnuto, že si další podporu nezaslouží. Je to také uvedeno v oficiální zprávě a zdůvodnění.

Pokud argumentujete proti něčemu, dejte si prosím práci a zkuste čerpat z primárních zdrojů. Obdobné platí pro druhou citaci, kterou uvádíte. NRC má na svém webu report s přesným popisem důvodů a nápravných opatření. Jenom chvilku hledat a nečerpat z jednoho tendenčního zdroje...

Mimochodem, to spekulativní vyjádření guvernéra jsem v článku zmínil záměrně a čekal jsem, jestli se toho někdo chytne. A povedlo se.

Milan Vaněček
25. srpen 2016, 17:17

Jsem rád že se Vám to povedlo. Ale co vlastně: ukázal jste že některé staré JE jsou ziskové a že každého kdo je napadne zažalují. To co já jsem uvedl jsou primární zdroje: guvernér dává interview pro tisk, ekologická organizace zažalovala (zatím bez úspěchu) elektrárnu, součástí žaloby byl i onen přesně citovaný odstavec.

Doufám, že jste soudný člověk a že budete se mnou souhlasit že po zkušenostech s havariemi JE by už nyní nikdo neodsouhlasil postavit na řece Hudson 50 km nad NY jadernou elektrárnu. Asi před rokem byla v Coloradu při povodni zaplavena JE, taky kus nad městem. Naštěstí jen částečně.

Zkrátka jen prachy, prachy, prachy, jako TEPCO ve Fukušimě, po nás potopa, stát zaplatí škody....

Ale nepochybuji, že až ve státě NY doženou své zpoždění ve fotovoltaice a větrných elektrárnách, vodních tam mají dostatek, tak ty Vaše "ziskové" staré JE zavřou a rozeberou. Jako v Německu či Kalifornii či ve Švýcarsku. Jsem moc zvědav, kolik JE se podaří udělat bezpečnějšími a uvést do chodu v Japonsku. Už je 5 let po havarii a je jich jen pár a 100 000 lidí musí žít stále mimo své domovy.

Martin Ševeček
25. srpen 2016, 20:27

Já se snažím věcně diskutovat a chtěl bych, aby čtenáři nad tím, co čtou, přemýšleli. Vyvrátím jednu vaši tezi, která je očividně nepravdivá a hned přijdete s dalšími.

Nejsem fanatický podporovatel jádra a odpůrce OZE. Naopak si myslím, že v současnosti nejlepší technologie je kombinace obou, kdy většina baseloadu je pokryta jadernými zdroji a zhruba 30-35% lze pokrýt z OZE. Je to nejekologičtější a například v našich nebo newyorských zeměpisných šířkách nejlevnější energetický mix. Jsem rád za vaše názory, ale bylo by lepší diskutovat nad tématem článku místo neustálého opakování zkreslených dat z Černobylu, Fukušimy nebo strašení vyhořelým jaderným palivem.

Milan Vaněček
25. srpen 2016, 21:25

Pane Ševeček, symbioza jádro plus slunce a vítr není možná dlouhodobě. V New Yorku to poznají jakmile navýší podobně jako Němci slunce plus vítr nad 30-50 % výroby el. energie, zatím mají jen pár procent.

Můžete mít kombinaci jádro plus voda, jako to mají Švýcaři, to funguje dohromady (ale Švýcaři to do budoucna nechtějí právě kvůli té (ne)bezpečnosti JE).

Slunce a vítr jsou predátoři jaderné energetiky, jelikož mají koeficient využití o dost nižší než JE. A tedy musí být jejich jmenovitý výkon násobkem téhož pro JE. A když tedy svítí, fouká či oboje, tak produkují nadbytek el. energie s cenou i zápornou. To znehodnocuje výrobu v JE (resp. sníží jejich koeficient využití, takže budou ztrátové i ty staré, nové vždy).

To je můj argument a můžeme o tom věcně diskutovat.

Jinak srovnávat s ČR stát NY, ležící jižněji a se silnou vodní energetikou (myslím že první elektrárna na světě byla v Buffalu u Niagarských vodopádů) je nesmysl. Smysl má srovnávat např. ČR a Bavorsko.

Vladimír Wagner
25. srpen 2016, 22:13

Pane Ševečku, s panem Vaněčkem nemá cenu o tomto vůbec diskutovat. Jemu nejde o hledání efektivního a ekologického mixu podle místních podmínek. Pokud to není maximum slunce, tak to je prostě špatně. Pochopitelně, že mix jádro a OZE funguje skvěle. Jen to není případ, kdy trváte na tom, že musíte i při horších povětrnostních podmínkách fotovoltaikou či větrem pokrýt celý potřebný výkon. Pak máte obrovský přebytek výkonu v dobách s ideálním počasím a obrovský nedostatek ve špatných povětrnostních podmínkách. A v těch špatných to můžete pokrýt jádrem nebo fosilními. Pokud nebude pokračovat situace, že fotovoltaika a vítr nemají prioritu přístupu na trh a dokonce zaplacenou cenu i za nedodávku, tak je největším nepřítelem fotovoltaika fotovoltaice a vítr větru. A situace, kdy soupeří fotovoltaika s fotovoltaikou a vítr s větrem a vytlačují se vzájemně, už v Německu nastávají. I když u větru je to zatím hodně dáno tím, že nedokáže transportovat elektřinu ze severu na jih. Ale, jak už jsem říkal, od pana Vaněčka jiný než jednostranný postoj nečekejte. S čím lze souhlasit, je, že pro nás je dobrým obrázkem, co Energiewende provede s námi, příklad Bavorska. Uvidíme, jak bude vypadat jeho mix, až odstaví jaderné bloky, které mu dodávali skoro 50 % jeho výroby elektřiny. Poznáme, co zde jádro nahradí.

Vladimír Wagner
25. srpen 2016, 22:22

Oprava: má být "pokud nebude pokračovat situace, že fotovoltaika a vítr mají prioritní odběr za dotovanou cenu bez vztahu k tržní a dokonce zaplacenu tuto cenu i za nedodávku, tak je největším ..."

Milan Vaněček
26. srpen 2016, 09:26

Pane Ševeček, zkuste se zamyslet nad mým argumentem, že když vyrobíte ze slunce a větru nad 30-50% elektřiny, tak to funguje jako predátor pro jaderné elektrárny a po nějakém období je to odstaví.

Kolega Wagner na to neumí odpovědět, už jsem mu dříve takto argumentoval a neumí na to odpovědět. Je totiž zodpovědný za naši energetickou koncepci, která na tento problém narazí.

A tak místo toho stále demagogicky mluví o nějakých obecných OZE (přičemž každému je jasné že solární elektrárny mají jiné charakteristiky než větrné či vodní elektrárny z hlediska koeficientu využití a jejich fungování během jednotlivých hodin a dnů roku). Je to stejné jako kdybych já argumentoval parními elektrárnami a bylo mi jedno, zda tu páru vyrábí uhlí, plyn či jádro.

Kolega Wagner bude demagogicky tvrdit své po dalších 6 let, až ho snad řešení Bavorska přesvědčí (za 6 let tam OZE vytlačí jádro, aspoň podle Německého plánu Energiewende, který kolega Wagner pokládá za nemožný).

Jan Veselý
24. srpen 2016, 21:45

Stejně potřebujete každých 15-20 let komplet vyměnit vyměnit turbínu a všechno okolo, potřebujete měnit čerpadla, potrubí, ... Elektrárny v USA končí, protože si prostě na tyhle generálky a upgrady nedokážou vydělat.

Pokud mě, jako člověkovi přes čísla, tvrdíte, že stát New York narazil na nějaké limity OZE, tak první, co jsem udělal, bylo, že jsem si dohledal čísla. Podle EIA se na výrobě elektřiny ve státě New York v roce 2014 podílely vodní elektrárny z cca 20% (empiricky ověřený limit je 100% - Paraguay), větrné elektrárny z 2,9% (empiricky ověřených 40% - Dánsko) a solární elektrárny 0,05%. Taky se sluší připomenout, že cca polovinu elektřiny vyrábějí ve státě New York elektrárny na zemní plyn, takže ~70% aktuální výroby elektřiny jsou zdroje se schopností velmi pružné výroby. Co by za to Němci dali?

Těmi jedovatými narážkami na "netechnicky vzdělané lidi" shazujete sebe i své argumenty.

Vladimír Wagner
24. srpen 2016, 23:04

Pane Veselý, reakce Martina Ševečka byla na Váš absolutně nesmyslný a čistě trolovský příspěvek do diskuze. V článku je jasně vysvětleno a Vy to dobře víte, že v současném USA, kde je dostup k levném břidlicovému plynu, nemají šanci žádné nedotované zdroje. A u jednotlivých menších jaderných bloků se nevyplatí ani rekonstrukce po těch zhruba čtvrtstoletí. Jiná věc je však v případě, že opravdu chcete snížit emise CO2 (dnes už nejvíce emisi CO2 produkuje v elektroenergetice plyn). A o tom je článek. Můžete klidně vybudovat 100 % energetiku na fosilních palivech (třeba na plynu). Ovšem, když si stanovíte cíle k omezení emisí, musíte využít obnovitelné zdroje a jádro (a v daném případě je odpovídajícím způsobem dotovat). A u těch obnovitelných jsou přírodní limity. Ano 100 % z vody můžete mít v Paraguay, ale ne v státu New York nebo Česku. Podíl 40 % ve větru v Dánsku je dán malou velikostí státu v ideálně větrných podmínkách s vyrovnáváním zajištěným intenzivním importem a exportem elektřiny s okolními státy. Zase velice specifické podmínky, které nejsou ani v Česku a ani ve státě New York. Takže, pokud si stát New York ponechá okolo 50 % plynových zdrojů, tak opravdu nemá problém. Pokud však chce podíl fosilních zdrojů radikálně snížit a nahradit je nízkoemisními, tak se kromě OZE neobejde také bez jaderných. O tom byl článek.

Prosím, zkuste se seriozně vyjadřovat k tématům a ne provokovat trollovskými příspěvky.

Jan Veselý
25. srpen 2016, 09:12

Pane Wagnere, 40 let a více staré elektrárny nejsou schopny rentabilního provozu bez dotací. Jejich provoz je drahý, hlavně kvůli stále rostoucím nákladům na údržbu a renovace. To je fakt, i když se vám osobně nelíbí.

To, co se děje v New Yorku je vcelku rozumné rozhodnutí, kdy si stát New York připlatí za 10-15 let další existence těch elektráren, aby mu než vybuduje dost větrných a solárních elektráren, nestouply emise CO2 a nebyl tolik vystaven riziku prudkého nárůstu ceny plynu.

A pro vaši informaci, stát New York je součástí jednotné obchodní zóny PJM, která má 2x vyšší obrat elektřiny než Německo, zasahuje do několika klimatických zón a má skvělé propojení na sever do Kanady.

Milan Vaněček
25. srpen 2016, 09:20

Pan Veselý předložil přesná čísla o podílu zdrojů ve státě New York a guvernér A. Cuomo jasné stanovisko k JE Indian Point. Fakta jsou fakta.

Kdybych měl mít k nim komentář tak akorát řeknu že ve státě NY zanedbali fotovoltaiku a vítr (na rozdíl od Německa) a proto si zatím nemohou dovolit vypnout všechny JE, vypnou jen tu, která měla bezpečnostní problémy a která by při havarii způsobila největší škody. Ale uvědomili si to a rychle instalují FV a větrné el.

Jinak ve státě NY v budoucnu nemohou mít ani s nadpolovičním podílem FV a větrných elektráren problémy, mají dost elektráren vodních a plynových pro bezproblémovou stabilizaci sítě již nyní. Jsem si jist že nové JE stavět nebudou, byl by to ekonomický nesmysl.

Lukáš Brandejs
25. srpen 2016, 09:48

Pane Ševěčku, to nemá smysl, duo V+V jest zářným příkladem jednobarevného přístupu. Co pochází od OZE dobré jest, co od JE, toť od ďábla jest. Takže za mě je legitimní, že JE někdo řadí do neemisních zdrojů, pokud jde o CO2, ostatně též NOx, SOx atd., o čemž ten článek vlastně je. Tedy o tom, že zdroje, které neprodukují uvedené emise si zaslouží podporu všechny, ne jen selektivně vyzobat některé a pak se plácat po rameni, že se nám utěšeně rozvíjí.

Je to přístup NY, naprosto stejně relevantní, jako přístupy jiné, tedy i ten kalifornský.

A speciálně pro p. Vaněčka - vítr ve státě NY?!? Ano, menší instalace jistě, ale na velké zdroje tam opravdu nejsou podmínky...

Milan Vaněček
21. září 2016, 12:53

Ještě jednu informaci pro pana Brandejse na téma: ...cituji ho "vítr ve státě New York?!?". Teď mi přišlo v mailu: New York Unveils Offshore Wind Blueprint: ....New York has 39 GW of wind energy potential off its coast. The governor’s office said that NYSERDA plans to participate in the U.S. Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) auction for an 81,000-acre WEA located 12 miles off the Long Island coast.

Podotýkám, že o kousíček výše (stát RI) už stojí první off shore US elektrárna. To více než nahradí nebezpečnou jadernou elektrárnu na řece Hudson. A stát NY potřebuje velký (a bezpečný) výkon přímo u města NY.

Jan Veselý
21. září 2016, 17:07

Já si taky dal trochu práce. Tady jsou zaznamenané polohy v současnosti existujících, stavěných a plánovaných onshore větrných elektráren ve státě New York. Jsou to fakticky dvě oblasti. North county u hranice z Kanadou a druhou je ledovcem vyhlazená krajina mezi Buffalem a Albany. Obojí je fádní farmland, který se táhne dál až někam do Montany.

Jan Veselý
21. září 2016, 17:10

Jo tady je ten odkaz.

Milan Vaněček
25. srpen 2016, 10:16

Pane Brandejs, můžete tvrdit že JE jsou (téměř) bezemisní. Ale nemůžete popřít, že havarie JE je velmi nebezpečná pro statisíce lidí (Černobyl, Fukušima) a že ekonomicky jsou JE naprosto ztrátové (a každý další rok jsou dražší a ztrátové více a více).

Proto dávám přednost čisté energii z OZE a propaguji nejmodernější (nejčistší, s energetickou návratností 1-2 roky) high tech fotovoltaické elektrárny. A taky proto, že v tom pracuji již 35 let, i když teď už jsem v penzi a užívám si toho, jak FV (ve světě, bohužel ne u nás) letí...

Ještě k tomu větru-znáte to tam, pracoval jste tam? Já tedy ne, ale byl jsem jen delší čas na Princeton University poblíž NY.

Jan Veselý
25. srpen 2016, 10:52

Tak jste si na mě plivnul, ulevilo se? Pokud umíte číst, tak já proti té podpoře JE neřekl ani slovo. Já jen napsal, že to není nic víc než dočasné opatření, které má udržet na živu staré elektrárny. Byl jsem dokonce tak hodný, že jsem autorovi nevypočítával chybná až lživá tvrzení, která v textu má.

A speciálně pro p.Brandejse - Stát New York má obdobné podmínky pro solární elektřinu jako Španělsko a součástí státu New York jsou i Catskill mountains, Bear Mountains a Adirondack, troje pohoří, kde by se určitě našlo dost větrných kapců. Součástí státu New York je i ledovcová rovina (a ráj jachtařů) mezi Buffalem a Albany, velmi podobná severu Polska. Součástí státu New York jsou i mělká a velmi větrná jezera Erie a Ontario. Součástí státu New York je i velký kus mělkého Atlantiku. Nejsou to sice Great Plains, kde fouká tak, že stromy rostou nakřivo, ale i tak mají lokalit dost. Co se bude fakticky stavět a kolik? To bude otázka jednání a peněz.

Lukáš Brandejs
29. srpen 2016, 12:56

Nemyslím, že sdělení názoru je plivnutím, ostatně některé Vaše příspěvky v diskuzích jsou o dost drsnější. Leč věcně k Vámi uváděnému:

Žel dle mého názoru trpíte tím, čím mnozí zastánci OZE, kteří je ve skutečnosti svými výroky jen poškozují/diskreditují. A to je neschopnost odlišit energetický a enviromentální potenciál. Tak např. v Catskill Mount. jsou velmi rozsáhlé přísně chráněné oblasti, kde si nepostavíte ani roubenku, Bear Mountains jsou také chráněny, byť ne tak přísně.... atd. atp.

Zkrátka tam ty větrníky nepostavíte, byť by tam energeticky podmínky byly. Například mě větrníky v krajině nijak nepohoršují, dokonce se mi ty pomalu otáčející vrtule líbí a odpor proti nim v ČR považuji mnohdy za iracionální. Ale zase nehodlám zrušit KRNAP a osázet hřebeny Krkonoš vrtulemi. Enviromentálně neprůchozí a o tom to je, i ve Vámi navrhovaných lokalitách. Stejně tak jsem celkem fanda do vodní energetiky a vždy, když slyším, že energetický potenciál řek u nás je vyčerpán, otevírá se mi kudla v kapse. Plány na soustavu přehrad na Berounce byly velmi detailní a počítaly v největší variantě s 310 MWe v průtočných elektrárnách a 923 MWe v PVE. Ale ekologicky to byla taková humusárna, že to stopli už za komára = enviromentální, nikoli energetický, potenciál velkých vodních elektráren se stovkami MWe je již asi skutečně vyčerpán, minimálně pokud jde o ty průtočné. A toto rozlišování je naprosto nutné, pokud chci racionálně debatovat o energetice, alespoň já se tedy domnívám.

Milan Vaněček
29. srpen 2016, 14:34

Nevím co má vyšší energetický a současně i enviromentální potenciál (a i bezpečnost) než fotovoltaika na střeše či fásádě domu či továrny. Jen v ČR je tento nevyužitý potenciál minimálně 5GW výkonu v polední špičce a můžete to postavit během kratší doby než nové Dukovany.

Ale politický potenciál to u nás nemá (nejprve to zablokovali tunelem století v roce 2010, pak to blokovali až do současnosti, tedˇto ČEZ a další nabízí, ale za přemrštěnou cenu i po odečtení dotace, kterou si zase vezme do své kapsy).

Že stát NY by mohl veškerou svoji energii vyrábět z vody, slunce a větru (někdy v letech 2050-80) spočítal už prof. Jacobson ze Stanford University ve své studii. Co se týče státních parků v USA, ano, jsou zde opravdu velmi striktní. A pravidla se stoprocentně dodržují. Ale když projedete celé USA tak vidíte že parky jsou nádherné ale že tam mají desetinásobek, někde i stonásobek nádherného přírodního území prakticky neobývaného. Tam stavět můžete.

V současnosti se nejvíc fotovoltaiky na světě, po Číně, která je ale největší stát světa, buduje v USA, ne v Německu či Japonsku.

Lukáš Brandejs
29. srpen 2016, 16:34

Nu, co dodat. FVE jsem přece nehodnotil, na střechách je jistě místa dost. Ale Vy jste napsal toto:

"Kdybych měl mít k nim komentář tak akorát řeknu že ve státě NY zanedbali fotovoltaiku a vítr (na rozdíl od Německa)"

Tedy jsem cítil potřebu podotknout, že s tím větrem opatrně. Všimněte si, že FVE jsem nezpochybňoval.

O kombinaci FVE a větru jste tedy psal Vy sám. Když Vás upozorním, že jedna ze dvou Vámi uváděných částí kombinace může být (v NY!) poněkud problematická, neb některé vhodné lokality jsou chráněny, tak napíšete, že přece ta druhá (tedy FVE) je v pohodě.

A opět - napíši, že Catskill Mount. jsou z hlediska stavby větrných el. mimo - bavíme se o NY, bavíme se o tom, že je výslovně uvedl p. Veselý. A Vy napíšete, že pokud bych si projel USA, tak u jejich parků je místa dost....

Ale nebavíme se přece o USA, probůh. Bavíme se o NY a Catskill mountins, že?

Tedy jsem již identifikoval problém - Vy dlouhodobě reagujete na něco úplně jiného, než co je předmětem diskuze. Pak je ovšem diskuze značně obtížná. Nu což.

Jan Veselý
29. srpen 2016, 20:49

Nechci se nechat zatáhnout do technických detailů ve smyslu "kde a kolik se bude stavět v NY větrných elektráren". Na to my dva nemáme dostatek znalostí místního terénu. To je úkol pro investory, najít vhodné lokality.

Pro mě je důležité, že když přišel guvernér Cuomo s návrhem, že se fakticky vybudují OZE (fakticky vítr a FVE) ročně produkující ~35 TWh elektřiny, tak jsem nezaznamenal nikoho (kromě Brandejse), kdo by řekl, že na to nejsou v NY podmínky. Con Edison, ani jiné utility nespustily žádné plačky na téma: "to nejde".

Lukáš Brandejs
30. srpen 2016, 09:45

Já pouze uvedl, že to nejde zrovínka v lokalitách, na které odkazujete, ach bože.... Protože jsem tam pobýval a trochu místní reálie znám. Nic více, nic méně

Nehodnotím místní šelfy, nebo možnosti na jezeře Eerie, protože nevím, zda se v nich stavět dá, třeba ano. Zásadně se snažím držet toho, abych neplácal něco, co není podloženo.

A pro p. Vaněčka - za studii děkuji, ovšem, jak jste správně podotkl, finálním rokem v ní uvedeným je rok 2080.

Tedy nevím, kde budou v té době technologie, doufám, že do té doby lidstvo nalezne kvalitativně jiné OZE, které budou stabilními zdroji a bude klid. A celá studie pak ovšem bude o ničem, neboť ta pracuje se zdroji, které jsou využívány již nyní. I když, mimochodem - v r. 2050-80 se možná již bude moci stavět i v Catskill Mountains a p. Veselý bude mít pravdu, jupijou....

Milan Vaněček
30. srpen 2016, 15:05

Pane Brandejs, přiznejte si že jste tuto diskusi prohrál. Jinak vidím že jste tu studii nečetl, hovoří se tam o potenciálu pro každý stát US do roku 2050 získávat 100% energie z větru, vody a sluneční energie. Prof. Jacobson se věnuje především proudění a znečištění atmosféry, má perfektní data z US o atmosféře, takže právě přes energii z větrných elektráren ví o čem mluví. Je to světová kapacita v tomto oboru-neplete si pojmy a dojmy.

Lidstvo nemusí hledat žádné další OZE (i když v budoucnu významná může být přímá přeměna sluneční energie v energii chemickou-"sluneční palivo"), například tak jak to umějí rostliny, ale s mnohem vyšší účinností.

Příště můžeme diskutovat zase o něčem jiném, třeba zase Vy budete mít navrch.

Milan Vaněček
29. srpen 2016, 19:29

Diskuse je obtížná, poslal jsem Vám dvakrát podrobnou odpověd s odkazy na studii prof. Jacobsona ze Stanford University a nějak to neprošlo. Ten na základě US meteorologických dat vypracoval návody pro jednotlivé státy USA jak dosáhnout v budoucnosti 100% vyrobené el. energie v jednotlivých státech z energie vody, větru a slunce. Lehce to najdete na Internetu. Zkuste třeba news.stanford.edu/news/2014/february/fifty-states-renewables-022414.html.

Jacobson počítá především z větrem off shore (příspěvek 40% k výrobě el. proudu), stát NY má dlouhou hranici na severu procházející jezery Erie a Ontario a Jacobson má přesná data jak tam fouká.

O Catskill mountains se nebavím, nikdy jsem tam nebyl.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se