České domácnosti i průmysloví odběratelé mají jednu z nejnižších koncových cen elektřiny ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Nejvíce za elektřinu platí domácnosti v Dánsku a průmysloví odběratelé v Itálii, ukazuje to report zveřejněný Evropskou komisí

Evropská komise zveřejnila 30. listopadu 2016 společně se svým zimním legislativním balíčkem report hodnotící vývoj cen elektřiny v EU za období 2008 až 2015. Koncová cena elektřiny pro domácnosti a průmyslové odběratele byla rozdělena na 3 složky – silová elektřina (Energy), síťové platby (Network) a daně a poplatky (Taxes&Levies).

Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce platí za elektřinu domácnosti v Dánsku, a to především kvůli suverénně nejvyšší hodnotě daní a poplatků. Česká republika se řadí mezi státy s nejnižší koncovou cenou elektřiny pro domácnosti.

Průměrná koncová cena elektřiny pro domácnosti v jednotlivých státech EU. Zdroj: Evropská komise
Průměrná koncová cena elektřiny pro domácnosti v jednotlivých státech EU v roce 2015. Zdroj: Evropská komise

Na následujícím grafu je dále uveden vývoj průměrné koncové ceny elektřiny evropské domácnosti. Ačkoliv mezi lety 2008 až 2015 platba za silovou elektřinu spíše stagnovala, výsledná koncová cena elektřiny rostla s průměrným ročním tempem 3,2 %. Důvodem růstu jsou mírně rostoucí síťové platby a především rostoucí daně a poplatky, mezi kterými  nejvíce rostla složka na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Vývoj průměrné koncové ceny elektřiny pro domácnosti v EU. Zdroj: Evropská komise
Vývoj průměrné koncové ceny elektřiny pro domácnosti v EU. Zdroj: Evropská komise

Nejdražší elektřinu mají průmysloví odběratelé v Itálii

Ve srovnání koncových cen elektřiny pro průmyslové odběratele dopadla nejhůře Itálie, kde platí odběratelé v průměru téměř 150 EUR/MWh, a to podobně jako v případě dánských domácností zejména kvůli vysoké hodnotě složky daně a poplatky. Průmysloví odběratelé v České republice mají stejně jako české domácnosti v průměru šestou nejnižší koncovou cenu elektřiny v EU.

Průměrná koncová cena elektřiny pro průmysl v jednotlivých státech EU v roce 2015. Zdroj: Evropská komise
Průměrná koncová cena elektřiny pro průmysl v jednotlivých státech EU v roce 2015. Zdroj: Evropská komise

Při pohledu na následující graf, který ukazuje vývoj průměrné koncové ceny pro průmyslové odběratele v EU, je patrné, že cena v období 2008 až 2015 také vzrostla a od roku 2013 se pohybuje mezi 105 až 110 EUR/MWh. Rozložení ceny dále ukazuje podstatně vyšší podíl platby za silovou elektřinu na celkové koncové ceně elektřiny ve srovnání s koncovou cenou elektřiny pro domácnosti.

Vývoj průměrné koncové ceny elektřiny pro průmysl v EU. Zdroj: Evropská komise
Vývoj průměrné koncové ceny elektřiny pro průmysl v EU. Zdroj: Evropská komise

I u průměrné koncové ceny elektřiny pro průmyslové výrobce v EU je nicméně patrný dlouhodobě klesající podíl platby za silovou elektřinu na celkové platbě za elektřinu a prudce rostoucí podíl složky daně a poplatky způsobený rostoucími poplatky na podporu OZE a vysokoúčinné KVET.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *