Sliby chyby aneb cíle snižování emisí skleníkových plynů v nedohlednu

DomůEmise CO2Sliby chyby aneb cíle snižování emisí skleníkových plynů v nedohlednu

Zpráva mezinárodní organizace OSN odhaluje, že závazky týkající se snižování emisí skleníkových plynů jednotlivých států, ke kterým se tyto zavázaly v rámci mezinárodních dohod, nejspíš nebudou dostatečné pro zajištění toho, aby nedošlo ke změnám klimatu, které pro lidstvo představují podstatnou hrozbu.

Právě na tyto změny klimatu – tedy ty způsobené člověkem a které mohou zároveň představovat značné riziko pro civilizaci i přírodu, míří i veškerá opatření obsažená v Pařížské dohodě o změně klimatu z prosince 2015. Dle OSN přitom koncentrace CO2 v atmosféře rostla minulý rok rekordní rychlostí, aby dosáhla nejvyšších dosud naměřených hodnot.

Kombinace lidského faktoru a silného jevu El Niño minulý rok zapříčinila nárůst koncentrace skleníkových plynů z 400.00 ppm (parts per million: jednotka koncentrace užívaná mimo jiné v souvislosti s určováním množství látek ve vzduchu) v roce 2015 na 403.3 ppm v roce 2016 (zdroj: The Greenhouse Gas Bulletin). Efekt El Niño, jev způsobující zpomalení a oteplení mořských proudů a regionální změny klimatu, se dle prognóz v budoucnu díky změnám klimatu bude objevovat častěji. V důsledku toho lze očekávat multiplikační efekt oteplování klimatu.

Zdroj: UNEP

Plány na snižování nejsou dostačující

Dle zprávy vydané v úterý stále existuje významná propast mezi sníženími, ke kterým se vlády zavázaly a opatřeními, která jsou skutečně nutná pro efektivní boj proti nebezpečným změnám klimatu.

Současné plány jednotlivých států a lokálních autorit, ale i soukromého sektoru, by vedly ke snížení o přibližně 3 stupně Celsia, jak shrnuje zpráva. Takové snížení ovšem nejspíš nebude dostačující, aby bylo zabráněno nebezpečným následkům oteplování – nebudou tak naplněna ustanovení Pařížské dohody, která stanovila, že průměrná globální teplota by se neměla zvýšit o více než 2 stupně.

Jedním z důvodů vydání zprávy bylo také shrnutí dosavadního vývoje po přijetí Pařížské dohody před konáním 23. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se bude konat příští týden v Bonnu.

Na pozitivnější notu, zpráva sice popisuje zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře, samotné emitování CO2 ovšem zůstává stabilní (plyn se v atmosféře hromadí dlouhodoběji, proto koncentrace stoupá i přesto, že emise se nezvyšují). Na druhou stranu se ovšem zvýšily celosvětové emise jiných skleníkových plynů, zejména methanu. Zpráva také nezahrnuje do svých modelů dopad situace, kdy by z Pařížské dohody vystoupily Spojené státy.

Zdroj úvodního obrázku: flickr

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...