Evropská komise vydala svou každoroční Zprávu o trhu s uhlíkem. V roce 2018 klesly podle zveřejněné zprávy emise CO2 v rámci EU ETS ze stacionárních zařízení o 4,1 % ve srovnání s rokem 2017. To odpovídá 73 milionům tun emisí skleníkových plynů. Kromě dat za rok 2018 přibližuje zpráva rovněž některé iniciativy dohodnuté v průběhu roku 2019.

Stejně jako v minulých letech byl pokles zaznamenán především u sektoru energetiky, emise z jiných průmyslových procesů klesly jen nepatrně. Naopak emise skleníkových plynů z letectví, které je rovněž zařazené do systému, stouply, a to o celých 3,9 % (přibližně 2,6 milionů tun ekvivalentu CO2).

Rezerva tržní stability, která má za úkol stahovat z trhu přebytečné povolenky, aby trh již nebyl tak přesycen jako v minulosti, dál plní svou funkci. Rezerva zredukovala množství povolenek na trhu určených pro aukce na rok 2019 o téměř 40 % (tedy téměř 400 milionů EUA). Přebytek povolenek na trhu se od roku 2013 zmenšil téměř o čtvrtinu, což zvyšuje funkčnost systému díky zvyšující se ceně povolenky.

Rok 2018 byl rovněž rokem, kdy státy historicky získaly z EU ETS nejvíce prostředků v jeho již téměř 14leté historii. Ve srovnání s rokem 2017 se příjmy členských států z povolenek zdvojnásobily (jde o částku kolem 14 miliard eur). Dle statistiky Evropské komise státy 70 % těchto prostředků investují do klimaticko-energetických opatření. Dle zprávy Komise také schválila 12 schémat pro finanční podporu sektorů, které čelí nepřímým nákladům na EU ETS. Například Slovensko, Německo či Francie platí především energeticky náročným odvětvím částky jako kompenzace za zvýšenou cenu elektřiny.

Zpráva rovněž zmiňuje, že většina zařízení pravidla systému dodržuje – 99 % subjektů zařazených do EU ETS své povinnosti plní. Rovněž osvětluje některé novinky pro další obchodovací období – především zakotvení Modernizačního a Inovačního fondu. Konkrétní pravidla ve formě implementačních aktů již byla zveřejněna pro aukce, monitorování, reporting a verifikaci a rovněž i pro Inovační fond. Návrh aktu zakotvujícího pravidla pro Modernizační fond by měl být zveřejněn do konce tohoto roku.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *