Jak dekarbonizovat evropské ostrovy? Příkladem může být Madeira