Domů
Legislativa ČR
ERÚ zahájil konzultaci ke změně distribučních tarifů a dalším změnám v designu trhu
Zdroj: Shutterstock

ERÚ zahájil konzultaci ke změně distribučních tarifů a dalším změnám v designu trhu

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých stránkách informoval o zahájení veřejného konzultačního procesu k nové koncepci nastavení distribučních sazeb a dalších podmínek v elektroenergetice. Novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou má ERÚ představit v září. Vyhláška mimo jiné zavede možnost sdílení elektřiny v bytových domech.

Zaostávání v implementaci nové energetické legislativy

Česká republika v rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) v uplynulých letech zaostávala za velkou částí EU. Roli v tom hrál neblaze proslulý tuzemský solární boom z let 2009 a 2010 a chybějící politická vůle.

To se projevilo v pozdní implementaci energetické legislativy, která by další rozvoj OZE dovolila. Prvním příkladem může být pozdní zavedení nového schématu pro podporu preferovaných energetických zdrojů, druhým příkladem definice nově zavedených pojmů Evropskou unií.

Podpora energetických zdrojů

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) byla schválena až v druhé polovině loňského roku. Novela zavedla možnost vypsání aukcí, tedy mechanismu provozní podpory, který je osvědčený napříč EU již dlouhou dobu. Například uhelné Polsko vypsalo svou první aukci pro pevninské větrné elektrárny již v roce 2018.

Zavedení pojmů EU

Stejně tak nyní ČR zaostává v implementaci evropské energetické legislativy, která měla zavést například pojem energetické komunity. Tento pojem byl představen Evropskou komisí již v roce 2016 a zakotveny byly v evropských směrnicích v roce 2018 a 2019.

Prvně představená směrnice – směrnice o obnovitelných zdrojích energie vešla v platnost v roce 2018. Členské státy ji měly implementovat do 30. června 2021. Odstranit měla regulační a administrativní překážky spojené s rozvojem OZE. V ČR však dosud implementována nebyla. A právě legislativní překážky brání rozvoji například fotovoltaických elektráren (FVE) na bytových domech.

Úprava sazeb by měla být plně dokončena v roce 2028

ERÚ ve své zprávě uvádí, že první z jeho kroků bude úprava vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Ta bude představena v září letošního roku s účinností od ledna roku 2023.

„Vyhláška umožní sdílení elektřiny vyrobené ze společného zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti. Faktem je, že na střechách rodinných domů fotovoltaika doslova bují, zatímco bytové domy zůstaly dosud upozaděny. Důvod přitom nebyl technický, ale legislativní. A zvláště teď, kdy hovoříme o energetické bezpečnosti, soběstačnosti a stabilitě dodávek, jsou prázdné střechy ve městech promarněnou příležitostí,“ říká Martina Krčová, členka rady ERÚ.

Další změny si však vyžádají delší dobu a předpokládají změnu energetické legislativy. Úprava sazeb by měla být plně dokončena v roce 2028.

„Další, zásadnější změny již ale předpokládají úpravy zákonů, na kterých chceme se zákonodárci spolupracovat. Současná legislativa je mnohdy starší než dvacet let, s novými technologiemi proto nemohla počítat,“ dodává Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Potřebujete být v obraze ohledně legislativy?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti legislativy a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
27. listopad 2022, 23:00
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
25. listopad 2022, 12:23
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
hellokitty
16. srpen 2022, 15:16

no konecne si to vsimli a zacinaju konat, 2028 je sice strasne daleko, ale radsej pozde nez nikdy

intfor
16. srpen 2022, 17:12

To jsem zvědav, co z toho vypadne.

- Umožnit snadnější dodávání mezi lidmi (např. zmíněné bytové domy).

- Více režimů spínání HDO - domácnosti začnou více poskytovat služby k regulaci sítě.

- Proměnlivé ceny, což souvisí jednak s režimy HDO, ale také levnější elektřinu v létě když svítí a dražší když nesvítí.

- Zvážit změnu poplatků za existence připojení/jistič.

Jirka94535
17. srpen 2022, 09:27

Dobrý den. Vyjádřím se pouze k HDO, v podstatě zopakuji již kdysi napsané. V současnosti mám HDO (20/4) v tarifu D45d. Klidně bych ho změnil na 18/6 a pružnější časy, u mě bez potíží, distributor by měl větší prostor. Požadoval bych pouze zprávu o změně časů s malým předstihem, třeba SMS. Další je cena. U VT i NT je cena stejná, liší se jen cena distribuce asi o 90Kč/MWh. Stejné ceny nenutí k dalším úsporám (odložení spotřeby). Spotřebiče připojené na HDO se sice vypnou, ale donutit holky aby zaply pračku až za hoďku nedokážu, na to nemám cenový argument. A že pračka včetně čerpadla je solidní žrout, stejně tak el. trouba. Odlišil bych ceny VT a NT o vyšší stokoruny. Jen můj názor.

minduton
17. srpen 2022, 10:46

-Žádné HDO nebude, kdybyste si to přečetl pořádně, tak zjistíte, že bude do roku 2027 nebo 2028 nahrazeno HDO systémem AMM (smart grid implementace).

-Další důležitou věcí, která je tam natvrdo řečena, je jakási "technologická neutralita" - tj. má zmizet to, že jsou některé sazby podmíněny přítomnosti nějaké konkrétní technologie (přimotopy, TČ, bojler atp.). Máš zkrátka spotřebič, který jsi schopen řídit, tak dostanete 2tarif a nikdo nebude zkoumat, zda to je reflektor u fotografa, kolotoč nebo topení ve vířivce. A 2tarify spíše zmizí, jelikož se bude vyhodnocovat po obchodních hodinách. Spíš to bude jako služba, tj. za možnost svičit s nějakým odberem bude nějaká maličká sleva nebo tak.

-Bude se zvyšovat kapacitní složka platby za distribuci, na úkor objemové složce. Budou se zvyšovat paušály. Což je otázkou, zda to projde, jelikož bude zase spousta křiku, že je to protiúsporové.

Libor Blažek
17. srpen 2022, 07:42

Komodita elektřiny zdražila za poslední dva roky o třeba 1 000 % a odezva konečných spotřebitelů nebyla žádná. Žádné lidové bouře. Žádné stesky podnikatelů. Nikdo nemusí nikde vysvětlovat, proč se tak stalo, jak se cena tvořila před třemi lety a jak se tvoří dnes. Na základě skvělých zkušeností může zdražování pokračovat. Proč by se nemohla zdražit i distribuce elektřiny třeba o 3 000 % ? Když to stát podpoří, ERÚ to prožene legislativou, lidi se nebouří, podnikatelům to vyhovuje, tak proč ne ?????????? Máme svobodu, můžeme si dělat co se komu zlíbí, máme možnost přestěhovat se jinam, tak o co de.

Jirka94535
17. srpen 2022, 09:04

Dobrý den pane Blažek. Cena silovky na burze zdražila až o procenta která píšete (50€/500€), ale zatím se nepropisuje do koncových cen u nás. Vyjádřím se pouze k cenové politice ČEZu pro stálé zákazníky (kam patřím). Aktuální ceníky na dobu určitou (1-3roky) sice zhruba kopírují aktuální ceny, ale ceník na dobu neurčitou je od 1.1.2022 ponechán beze změny! Např. u D45d je cena silovky v NT i VT 3574,-Kč/MWh včetně daně (zhruba 150€), podobné je to u ostatních tarifů. S velkou mírou jistoty se dá napsat, že ČEZ v tuto chvíli odrazuje své zákazníky od uzavírání dlouhodobých smluv a těm co skončila fixace nabízí solidní ceny. Zde vidím možnost kompromisu bez zavedení jakékoli speciální daně a plošné pomoci. Zastropovat cenu silovky na dobu neurčitou pro koncáky zhruba na 200€. Že by cena v dohledné době výrazně klesla se asi předpokládat nedá, viz burzovní ceny na 2024,25. Bude zajímavé sledovat, zda ČEZ tuto cenovou politiku udrží.

Tomáš Chládek
18. srpen 2022, 12:00

Bohužel legislativa pokulhává i v nově projednávané koncepci, kde u sdílení EE při využití FVE v bytových domech se stále uvažuje o průběhovém měření typu B, což znamená sloučení všech odběrních míst pod jednoho dodavatele a měření na patě domu. Při rozdílných délkách fixací, třeba až na 3 roky, je tedy případná domluva a sloučení na jednoho dodavatele opět neuskutečnitelná v krátkém časovém horizontu, ale bohužel několika let.

Další věcí je měření po fázích, které upravil Energetický regulační úřad (ERÚ) ve vyhlášce č. 82/2011 Sb. Vyhláška o měření elektřiny v § 6 Podmínky měření elektřiny bod. 6. Tato vyhláška byla účinná od 1. 4. 2011 a pozbyla platnost 1. 1. 2021 a nahradila ji rozšířená vyhláška s platností do 30. 6. 2024 č. 359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny, kde se měření po fázích uvádí v § 11 odst. 3, 4 a 5.

Nevím jak moc je pracné, nebo snadné změnit znění této platné vyhlášky 359/2020 Sb. a v textu upravit znění z měření po fázích na součtové (jak je to zcela běžné v celé EU) a vydání s novou účinností už od 1.1.2023, aby se podmínky užívání FVE v ČR zlepšily (narovnaly k ostatním státům).

Všechny vyhlášky a zákony jsou snadno dohledatelné, např. na stránce zakonyprolidi.cz.

Moderní elektroměry (AMM) průběhové, aby se dalo měřit po 15 min., se u nás bohužel začnou montovat až od 1. 7. 2024 přednostně v místech se spotřebou nad 6 MWh/rok a až od roku 2027 v ostatním místech odběru. Nyní probíhá pouze přípravná fáze. I ČEZ to prezentuje na svých stránkách jako novinky, do kterých bude v budoucnu investovat. Přitom legislativa Evropská unie ve směrnici 2009/72/EC uvádí, aby v roce 2020 disponovalo 80% odběratelů (domácností) chytrými měřidly. V závěru roku 2011 měli ČEZ, EON a PRE v provozu několika tisíc AMM (49,5; 6 a 5 tis.) a do konce roku 2012 měli vyhodnotit přínosy.

Každopádně bych za výměnu těchto AMM elektroměrů nerad platil.

V roce 2021 v jednom podcastu uvedl Pavel Podruh (spoluautorem projektu Český soběstačný dům), že nechat si bezplatně instalovat chytrý elektroměr a užívat ho je běžné občanské právo ve Švédsku a nás byla částka za výměnu 6.500 Kč a měsíční paušál 400 Kč. Když výměnu nařídila EU, tak proč se na to u nás nepoužijí peníze z několika dotačních titulů, např. Modernizační z kapitoly digitalizace. Mj. v Evropě jsou státy, které mají AMM již ze 100 % nainstalovány, jako např. Itálie a další.

Bohužel v připravovaných změnách u bytových domů je hranice pro vlastní spotřebu bez licence od ERÚ navýšena z 10 na 40 kWp, což je málo a bylo by potřeba alespoň např. na 80 – 100 kWp. Stejné to je i u stavebního zákona, kde elektrárny do 50 kWp nepodléhají žádnému povolovacímu řízení.

Mám nabídku na střechu Bytového domu (paneláku o 2 vchodech = 1x SVJ) o rozměrech 13x33 m, kam by se mohlo instalovat 174 ks FV panelů 450 Wp = 78,3 kWp výkonu a pokud by se umístili panely i v pásech mezi okna (východní a západní strana), tak by se výkon navýšil o dalších 20,25 kWp.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se