Evropská komise žaluje Německo a Maďarsko za nevyhovění třetímu energetickému balíčku

DomůLegislativa EUEvropská komise žaluje Německo a Maďarsko za nevyhovění třetímu energetickému balíčku

Německo a Maďarsko čelí žalobě ze strany Evropské komise z důvodu nesouladu s třetím energetickým balíčkem. Německý národní regulátor podle Komise nemá dostatečné pravomoci a nastavení pravidel pro provozovatele sítí nesplňuje požadavky modelu ITO. V případě Maďarska je chybně nastavena metodika síťových tarifů.

Evropská Komise 19. července publikovala seznam sektorů a států, které porušily evropské právo. V oblasti energetiky jde o Německo a Maďarsko, na které byla podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru. Německo nereagovalo na upozornění o nevyhovující transpozici Třetího energetického balíčku z roku 2009. Maďarsko také v rámci třetího balíčku nevyhovuje metodice nastavení síťových tarifů.

Dle Komise Německo nedostatečně nastavilo pravomoci své regulační autoritě, která nemá plnou kontrolu nad nastavením síťových tarifů a dalších pravidel pro přístup k sítím. Důvodem byl fakt, že část těchto pravidel již byla obsažena v národní regulaci, proto o nich nerozhoduje regulátor. Nevyhovující stav je také v případě nastavení unbundlingu u modelu nezávislého provozovatele přenosové soustavy (ITO). Zmíněno je porušení pravidla týkajícího se nezávislosti managementu, které se v Německu chybně nevztahuje i na aktivity mimo EU.

Maďarsko se potýká s problémem v nastavení síťových tarifů. Metodika nastavení tarifů za využívání elektrické a plynové sítě nereflektuje část nákladů za provozování sítě, a je tak v rozporu s pravidlem reflektování nákladů v rámci evropských Nařízení. V souvislosti s tímto mají provozovatelé sítí omezené podmínky k napadnutí rozhodnutí regulátora.

Dle praxe v drtivé většině případů po žalobě dojde k napravení ještě před zahájením soudu. Případy se tak nedostávají k možnému finančnímu sankcionování.