1. USA svede boj s Čínou o nadvládu v oblasti kritických nerostných surovin

Americká vláda zvyšuje svá úsilí ve snaze přerušit čínskou dominance v dodávkách kritických nerostných surovin. Nerostné bohatství, kterým Čína disponuje, najde v energetice uplatnění např. u elektromobilů nebo obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k rostoucímu významu těchto dodávek plánuje americká vláda podpořit těžbu lithia, kobaltu a vzácných zemin napříč celám světem.

USA plánuje podpořit „odpovědnou“ těžbu 15 nerostů, u kterých se předpokládá budoucí vysoká poptávka v důsledku začlenění technologie, která se uplatňuje například u elektromobilů, bateriových úložišť nebo větrných turbín. Takřka 80 % světové těžby vzácných zemin, dle článku Oilprice, připadá na Čínu.

2. Ceny povolenek spadly pod 25 EUR, analytici upozorňují na možnost dalšího poklesu

Ceny emisních povolenek pokračují v poklesu od červencových hodnot, kdy atakovaly 30 EUR/t CO2 a dosahovaly tak 11letých maxim. Podle analytiků oslovených zahraničním serverem Montel hrozí přitom v říjnu další pokles cen.

Ceny emisních povolenek klesly v pondělí poprvé od června letošního roku pod 25 EUR/t CO2. Podle analytiků oslovených zahraničním serverem Montel by přitom v říjnu mohly nadále klesat kvůli slabým technickým signálům na trhu doprovázeným blížícím se termínem o rozhodnutí ohledně Brexitu a přebytkem zemního plynu v sektoru výroby elektřiny.

3. Evropští výrobci větrných turbín pokračují v propouštění zaměstnanců

větrná turbína

Evropští výrobci větrných turbín Vestas a Siemens Gamesa, kteří jsou zároveň jedněmi z největších hráčů na globálním trhu, oznámili propuštění více než tisícovky zaměstnanců v evropských výrobních závodech. Důvodem je růst konkurence na trhu a propad objednávek větrných turbín na klíčovém německém trhu.

Rostoucí konkurence a propad německého trhu s větrnými elektrárnami přinutily největší evropské výrobce větrných elektráren k dalšímu snižování stavu svých zaměstnanců.

4. Z obří dohody mezi Izraelem a Egyptem o dodávkách plynu může těžit také Evropa

Objev významných ložisek zemního plynu ve východním Středomoří zvýšil význam regionu z pohledu energetiky také pro spotřebitele v Evropě. Příslib bohatství a zabezpečení dodávek zemního plynu je hnací silou vybízející ke spolupráci mezi přímořskými státy.

Neočekávaným úspěchem je partnerství mezi egyptskými a izraelskými soukromými společnostmi. V únoru loňského roku byla podepsána dohoda na export plynu z oblasti Středního východu do severní Afriky, nicméně nastaly komplikace vedoucí ke zpoždění projektu a posun dále nastává až nyní.

5. Největší offshore větrný park má využívat nejvýkonnější větrné turbíny na světě

Vizualizace offshore větrných elektráren Haliade-X. Zdroj: GE

Projekt větrné elektrárny Dogger Bank, který v nadcházejících letech vyroste u pobřeží Velké Británie, bude s největší pravděpodobností využívat větrné turbíny Haliade-X, které se mají stát největšími a nejvýkonnějšími sériově vyráběnými větrnými turbínami na světě. Po svém dokončení má soustava větrných parků disponovat celkovým instalovaným výkonem 3,6 GW.

Společnosti Equinor and SSE Renewables, které stojí za projektem větrné elektrárny Dogger Bank, oznámily, že jako preferovaného dodavatele technologie zvolily GE Renewable Energy s jejími obřími turbínami Haliade-X. Přestože má být přesný počet turbín pro celý projekt teprve určen, při instalovaném výkonu 3,6 GW a výkonu každé turbíny 12 MW by se mělo jednat okolo 300 turbín.

6. EDF plánuje ve Francii postavit dva nové jaderné bloky typu EPR 2

Společnost EDF vypsala výběrové řízení na stavbu dvou jaderných bloků typu EPR 2. V zatím neupřesněné lokalitě chce začít s výstavbou ve dvacátých letech s délkou trvání téměř deset let. V současné době je ve Francii ve výstavbě jaderná elektrárna typu EPR Flamanville 3, jejíž zprovoznění se kvůli problémům se svary protáhne oproti původnímu plánu nejméně o deset let.  Informoval o tom zahraniční server S&P Global Platts.

Francouzská energetická společnost EDF uveřejnila ve Úředním věstníku EU výzvu k podání nabídek na stavební práce na dvou jaderných blocích typu EPR-2 ve Francii. Součástí kontraktu, který chce EDF uzavřít, jsou zemní práce, demolice stávajících budov a výstavba nových budov podle plánů EDF na zatím neupřesněném místě.

7. Instalovaný výkon uhelných elektráren v Číně by mohl dosáhnout až 1300 GW

Čína plánuje do konce letošního roku uzavřít uhelné zdroje o celkovém výkonu téměř 9 GW. Dle čínského energetického regulačního orgánu se jedná o zastaralé zdroje, a ukončením jejich provozu cílí na omezení emisí skleníkových plynů a smogu. Navzdory uzavírání starých uhelných zdrojů je v plánu i zprovoznění nových, čímž by celková hodnota instalovaného výkonu čínských uhelných elektráren mohla dále vzrůst, a to až o 30 %.

Národní energetická správa neuvedla, kolik ze zmíněného cíle 8,66 GW, který představuje necelé jedno procento instalovaného výkonu Číny v uhelných zdrojích, již bylo dosaženo.

8. ČEZ plánuje prodat Počerady a do roku 2040 odstavit téměř všechny uhelné zdroje

Paroplynová elektrárna Počerady. Zdroj cez.cz

Energetická společnost ČEZ plánuje nyní prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Do roku 2040 pak chce odstavit většinu svých uhelných zdrojů. Jejich instalovaný výkon klesne z dnešních 6,2 gigawattu (GW) na 0,7 GW, což je výkon nového bloku v elektrárně Ledvice. Zástupci firmy to uvedli na dnešní tiskové konferenci v sídle společnosti v Praze.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku. Pokud by této druhé opce využil, získal by za elektrárnu dvě miliardy korun.

9. WEC: Česko je 16. nejlepší energetikou světa, meziročně si polepšilo o pět míst

JE Temelín, fotovoltaická elektrárna, lom Bílina

Česko je 16. nejlepší energetikou světa, proti loňsku si polepšilo o pět míst. Vyplývá to z hodnocení Světové energetické rady (The World Energy Council – WEC), na které ČTK upozornil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Žebříček World Energy Trilemma měří tři základní parametry – energetickou bezpečnost, udržitelnost a cenovou dostupnost energií.

První místo v něm letos obsadilo Švýcarsko, následuje Švédsko a Dánsko. Ze sousedních zemí ČR je Rakousko sedmé, Německo deváté a Slovensko 23. Nejlepší neevropskou zemí je na desátém místě ze 128 národních energetik Nový Zéland.

10. Predikce výroby bioplynu v Evropě se zásadně liší

Bioplynová stanice

Aktuálně nízká produkce bioplynu v Evropě by mohla v následujících desetiletích významně posílit. Aktuální předpovědi se však výrazně liší. Výroba bioplynu nemusí být ve výsledku příliš ekologická, a naopak s sebou může přinášet závažné problémy. Informoval o tom portál Euractiv

V celé Evropě se momentálně vyrábí přibližně 2 miliardy metrů krychlových bioplynu (bcm) ročně. To je ve srovnání s celkovou spotřebou zemního plynu v objemu asi 470 bcm ročně velmi nízká hodnota.

Inovativní technologie

Američtí vědci vyvinuli nový model pro predikci tlaku plazmatu ve fúzních reaktorech

Jedním z hlavních předpokladů pro ovládnutí jaderné fúze na Zemi je přesné porozumění chování plazmatu, které fúzním reaktorům slouží jako palivo. Výzkumníci z americké Princetonské laboratoře fyziky plazmatu (PPPL) nyní představili nový model, který má pomoci porozumět tlakové rovnováze v okrajové vrstvě plazmatu.

Přesné predikce tlaku v plazmatu jsou klíčovým předpokladem pro zkrocení jaderné fúze, která pohání hvězdy, včetně našeho Slunce. Pro přesné predikce chování plazmatu je důležité zejména předpovídání tlaku, který vyvíjí okrajová vrstva plazmatu na divertor, zařízení jenž z fúzních reaktorů odvádí teplo a „fúzní popel“ (atomy hélia) produkovaný fúzní reakcí, minimalizuje kontaminaci plazmatu a chrání okolní stěny reaktoru před tepelným a neutronovým zatížením.

Téma

Česká přenosová a distribuční soustava – 1. díl: Elektrifikace a princip funkce

Tento příspěvek zahajuje miniseriál o přenosové a distribuční soustavě. V tomto díle  se dozvíte, jak byla elektrifikována naše republika během devatenáctého a dvacátého století, a také jak principiálně funguje přenosová a distribuční soustava dnes.

Když byla prvně využita elektrická energie v českých zemích, což se stalo v roce 1878 v Moravské Třebové, kde sloužila k osvětlení tkalcovny lnu pomocí obloukových lamp, nebylo přenosové soustavy zapotřebí, protože vyrobená elektřina se spotřebovávala přímo v místě výroby. Ale už od následujících let, kdy byly elektrifikovány další a další  objekty, bylo potřeba elektřinu rozvádět z místa výroby k dalším odběratelům. Sloužilo k tomu zejména vrchní vedení nejrůznějších napěťových hladin, ale stále to byl zpravidla lokální rozvod elektřiny.

Česká přenosová a distribuční soustava – 2. díl: Rozvodny přenosové soustavy

Minisérie o české přenosové a distribuční soustavě pokračuje. V minulém dílu jste se mohli dozvědět o elektrifikaci České republiky a o principiální funkci přenosové a distribuční soustavy. Dnešní díl  se bude věnovat jedné z nejdůležitějších částí české přenosové soustavy, a tou jsou rozvodny.

Přenosová soustava, která je v České republice provozována společností ČEPS, se skládá ze dvou hlavních částí, rozvoden a vedení, jež tyto rozvodny spojuje. Vedení  jsou provozována na třech napěťových úrovních: 400 kV (ZVN – zvláště vysoké napětí), 220 kV a 110 kV (oboje VVN – velmi vysoké napětí).

Energostat: výroba elektřiny v ČR

{„country“:“CZE“,“type“:“AREA“,“to“:“2019-10-06″,“from“:“2019-09-29″,“caption“:“Výroba elektřiny v tomto týdnu v České republice. „,“url“:“https://energodock.cz/energodock/get_online_generation_data.php“,“source“:“shortcode“,“start_date“:“2019-09-29″,“end_date“:“2019-10-06″}

Energostat: výroba elektřiny v Německu

{„country“:“GER“,“type“:“AREA“,“to“:“2019-10-06″,“from“:“2019-09-29″,“caption“:“Výroba elektřiny v tomto týdnu v Německu. „,“url“:“https://energodock.cz/energodock/get_online_generation_data.php“,“source“:“shortcode“,“start_date“:“2019-09-29″,“end_date“:“2019-10-06″}

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *