Dodavatelé vnímají za největší problém trhu některé zprostředkovatele a aukce