Soud: Komunity nemají právo bránit průzkumu lokalit pro úložiště