23 zemí EU porušuje evropské právní předpisy v oblasti kvality ovzduší

DomůEvropská Unie23 zemí EU porušuje evropské právní předpisy v oblasti kvality ovzduší

Evropský zákon o kvalitě ovzduší je porušován ve více než 130 městech ve 23 z 28 členských států EU. Plyne to z vyjádření Evropské komise. Co se týče životního prostředí, znečištění ovzduší je nejčastější příčinou předčasných úmrtí v městech Evropy, hlavním zdrojem znečištění je doprava.

V posledních dvou letech Komise zahájila právní kroky proti 12 členským státům kvůli selhání při prosazování normy kvality ovzduší pro oxid dusičitý (NO2). Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Polsko, Portugalsko a Velká Británie čelí případným pokutám.

„Komise je i nadále znepokojena celkovým tempem pokroku při dosahování limitů stanovených právními předpisy EU v členských státech,“ stojí ve sdělení Evropské komise.

Ekologičtí aktivisté v Británii vyhráli u vrchního soudu spor s britskou vládou, kvůli jejímu selhání při plnění evropských standardů. Podobné spory se dají očekávat v celé Evropské unii.

Komise zahájila další řízení pro porušení limitů v rámci částic PM10, právním krokům čelí Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko a Slovinsko. Případy byly podány u Evropského soudního dvora proti Bulharsku a Polsku v roce 2015.

Komisař pro životní prostředí, Karmenu Vella, řekl, že řádná implementace legislativy týkající se životního prostředí by mohla ekonomice Evropské unie ušetřit ročně až 50 miliard euro (1,35 bilionu korun) za náklady na zdravotní péči a přímé náklady na životní prostředí.

Evropská komise plánuje identifikovat a řešit problémy s jednotlivými členskými zeměmi dříve, než se stanou naléhavějšími.

Legislativa EU stanovující kvalitu ovzduší

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu z roku 2008, která je nyní předmětem přezkoumání, ukládá členským státům povinnost snížit expozici obyvatelstva jemným pevným částicím (PM2,5) v ovzduší do roku 2020 v průměru o 20 % v porovnání s úrovní v roce 2010.

Dále směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropech stanovuje limity některých látek znečisťujících ovzduší včetně pevných částic (PM) a oxidů dusíku (NOx) na národní úrovni. Revidovaná verze směrnice je v současné době předmětem zkoumání ze strany Rady ministrů a Evropského parlamentu.

Nejvíce předčasných úmrtí mají na svědomí jemné pevné částice

V roce 2013 měl oxid dusičitý (NO2), který je převážně produkován dopravou, v celé Evropské unii na svědomí 68 000 předčasných úmrtí. Jak dokázal Volkswagen u svých dieselových motorů obejít zkoušky emisí NO2 odhalil skandál Dieselgate.

Jemné částice (PM2,5) podle závěrů komise vedly ve stejném období k 436 000 předčasným úmrtím. PM2,5 částice, které představují mikroskopická zrnka prachu a sazí způsobená spalováním fosilních paliv, se mohou dostat do plic a krevního oběhu.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují