Domů
Evropská Unie
Modernizační fond uvolnil první prostředky na zelenou transformaci
Střešní instalace fotovoltaické elektrárny
Zdroj: Pixabay

Modernizační fond uvolnil první prostředky na zelenou transformaci

Unijní Modernizační fond poskytne pro Českou republiku do roku 2030 prostředky ve výši minimálně 150 miliard korun. Díky rychlému postupu ministerstev byla v minulém týdnu Česku odsouhlasena, jako prvnímu státu v EU, první částka z tohoto fondu určeného na financování klimaticko-energetických opatření.

Po vyhlášení předběžných a následně ostrých výzev Česko shromáždilo projekty, na které bylo nyní z evropského Modernizačního fondu uvolněno 202 milionů eur. O uvolnění prostředků Evropskou investiční bankou, které následovalo po schválení projektů Evropskou komisí, informovala Komise na svých stránkách. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí vyhodnotily v březnu tzv. předregistrační výzvy, ty skončily na začátku února. Předběžný zájem o podporu z fondu ve výzvách projevilo přes 3000 subjektů, velká většina z projektů byly malé obnovitelné zdroje.

Financování projektů ve východních státech EU

Modernizační fond je určen pro transformaci energetiky v 10 státech EU, které v minulých letech dosahovaly nejnižšího HDP. Jako první byly odsouhlaseny prostředky pro Českou republiku (202 milionů eur), Polsko (91 milionů eur) a Maďarsko (11,43 milionů eur). Z těchto prostředků budou v Česku financovány především solární projektu. V Polsku půjde v první vlně především o projekty zaměřené na zavádění chytrých měřičů spotřeby (takzvaných smart metrů), vývoj energetických sítí pro nabíjecí stanice pro elektromobily a podporu energetické účinnosti ve starších budovách. V Maďarsku budou prostředky určeny na zakládání energetických komunit.

Další vlna projektů bude předložena již na konci léta

Návrhy projektů byly předloženy ke schválení během prvního cyklu vyplácení z Modernizačního fondu, tedy od ledna do června 2021. V dalším kroku budou prostředky převáděny na předkladatele projektů, případně, pokud jsou určeny na financování schémat podpory, budou postupně uvolňovány z účtu státních autorit. Státy budou mít poté za úkol sledovat provádění investic z Fondu a předkládat výroční zprávy o čerpání prostředků.

Pro příští výplatní cyklus byl nyní členským státům stanoven i termín pro předložení dalších návrhů projektů, a sice 17. srpna 2021 pro takzvané neprioritní návrhy a 14. září 2021 pro prioritní návrhy. Prioritní návrhy přímo přispívají k ochraně klimatu (například tedy jde o projekty obnovitelných zdrojů energie), neprioritní pak přispívají nepřímo a musí procházet delším schvalovacím řízením na úrovni EU (například rekonstrukce rozvodných sítí).

Modernizační fond je finanční nástroj Evropské unie, který má sloužit k transformaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Finanční prostředky v něm pocházejí z prodeje emisních povolenek. Prostředky budou rozděleny mezi devět hlavních programů, mezi něž patří například obnovitelné zdroje, transformace teplárenství, energetická účinnost nebo komunitní energetika.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se