ACER získá více pravomocí v regulatorních otázkách týkajících se více členských zemí

DomůEvropská UnieACER získá více pravomocí v regulatorních otázkách týkajících se více členských zemí

Evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) získá více pravomocí v otázkách s přeshraničními dopady, týkajících se například zajištění stability přenosových soustav napříč regiony. V úterý se na tom neformálně dohodly orgány EU.

ACER je orgán zřízený pro regulační dohled nad situacemi, které se týkají více členských států. Doposud měl ACER roli koordinátora činnosti národních regulačních orgánů v oblasti energetiky. Nyní získá další pravomoci v těch oblastech, kde roztříštěná národní rozhodnutí přeshraničního významu mohou vést k problémům pro evropský vnitřní trh s energií.

ACER bude nově dohlížet na zajištění regionální stability přenosových soustav skrze dohled nad plánovanými regionálními koordinačními centry provozovanými provozovateli přenosových soustav.

“Agentura ACER bude mít například dohled nad budoucími regionálními koordinačními centry, v nichž budou moci provozovatelé přenosových soustav rozhodovat o těch otázkách, kdy by fragmentované a nekoordinované národní akce mohly negativně ovlivnit trh a spotřebitele,” uvedla Evropská komise po úspěšných rozhovorech s vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU.

ACER bude také přijímat přímá rozhodnutí týkající se přeshraničních regulatorních otázek namísto současného stavu, kdy je v mnoha případech vyžadované schválení všemi národními regulátory. V rámci současného procesu přecházejí tato rozhodnutí na ACER, pokud národní regulační orgány nedosáhnou jednomyslné dohody.

Regulační orgány v jednotlivých členských zemích se budou nadále podílet na rozhodování, nyní však prostřednictvím hlasování v rámci agentury ACER.

Dalším krokem pro uvedení zmíněných změn v platnost je, aby Rada EU, zastupující vlády členských zemí, a Evropský parlament v plném rozsahu podepsaly smlouvu, což obvykle bývá pouze formalitou. Aktualizované nařízení, kterým se řídí ACER, vstoupí v platnost ve všech zemích EU po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...