EU chce od roku 2020 zastavit růst emisí z letecké dopravy

DomůEvropská UnieEU chce od roku 2020 zastavit růst emisí z letecké dopravy

Evropská komise chce změnit systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) tak, aby do něj mohla lépe začlenit regulaci emisí CO2 z letecké dopravy. To je závěrem dohody s mezinárodní civilní leteckou organizací ICAO, jejímž cílem je stabilizace mezinárodní produkce emisí z letecké dopravy.

Evropská unie je dle svých slov předním zastáncem pro řešení stále rostoucí produkce emisí z letecké dopravy. Na shromáždění ICAO v loňském roce iniciovaly státy unie dohodu o opatření na celosvětové úrovni, která má vést k zastavení růstu emisí z letadel.

Systém bude po aerolinkách požadovat monitorování a hlášení ročního objemu vyprodukovaných emisí CO2 na mezinárodních letech a tam, kde dojde k překračování limitů stanovených pro rok 2020, budou společnosti platit kompenzace.

K zavedení tohoto systému na celosvětové úrovni bude potřeba implementovat jisté změny do systému ETS, aby přechod byl co nejplynulejší. Komise zatím navrhuje pokračovat v dosavadním systému pro lety, které se uskutečňují v rámci evropské ekonomické zóny. Tím mají být zaručeny rovné podmínky všem leteckým společnostem.

„Tímto návrhem zajišťujeme, že letecký sektor bude přispívat k našim klimatickým cílům. Nyní vyzýváme státy po celém světě, aby se podílely na tomto novém konceptu již od počátku a pomohly nám dokončit a implementovat pravidla, která jsou šetrná k životnímu prostředí a přinesou reálné snížení emisí v letectví.“

Komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Caňete

Prohlášením EU prodlužuje výjimku pro vnitrostátní lety z nového systému emisních povolenek pro civilní letectví. Jedná se o kompenzaci produkovaných emisí od roku 2020. Byl navržen podobný koncept, jako s emisními povolenkami, tedy , že letecké společnosti si budou kupovat tzn. „emisní jednotky“, které budou generovány v jiných sektorech, kde dochází k úspoře emisí – např. OZE.

Zpočátku dobrovolně, později však povinně

Projekt je rozdělen do dvou časových období. První od roku 2021-2026 bude fungovat na dobrovolné bázi. Zatím se plánuje zapojit 65 zemí, včetně všech států EU. V druhé fázi během let 2027-2035 bude účast povinná. Díky zapojení 18 z 20 států s největším leteckým průmyslem by postupně mělo být 80 % produkovaných emisí vyváženo pomocí „emisních jednotek.“

ČR je spolu s ostatními členskými státy podepsána pod dokumenty, vesměs deklarujícími stejné cíle o omezení emisí v letectví.  Jedná se o konkrétně o Bratislavskou deklaraci ze 3. září 2016, jež říká, že se členské státy včetně ČR zapojí do projektu od samého začátku. Další je dokument definující postoj EU k projektu – ICAO A39-WP/414 a poslední dokument High Ambition Coalition, který deklaruje zapojení EU, Mexika a Marshalových ostrovů do projektu od samého začátku.