Evropská komise vyšetří navrhovanou státní podporu Maďarska na rozšíření továrny na baterie

DomůEvropská UnieEvropská komise vyšetří navrhovanou státní podporu Maďarska na rozšíření továrny na baterie

Evropská komise zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda plány Maďarska poskytnout společnosti Samsung SDI veřejnou podporu na investice do rozšíření výrobního závodu na výrobu baterií jsou v souladu s pravidly EU. V rámci státní podpory by výrobce baterií měl na rozšíření svého závodu ve městě Göd čerpat přes sto milionů eur.

Samsung SDI je jedním z hlavních hráčů na rychle rostoucím trhu s lithium-iontovými bateriemi. Společnost investuje přibližně 1,2 miliardy eur do rozšíření výrobní kapacity lithium-iontových baterií pro elektřinou poháněná vozidla ve svém stávajícím závodě v maďarském Gödu.

Práce na navýšení výrobních kapacit začaly v prosinci roku 2017. V roce 2018 Maďarsko informovalo Evropskou komisi o svém záměru poskytnout projektu veřejnou podporu ve výši 108 milionů eur.

„Veřejné investice jsou důležité pro podporu hospodářského růstu ve znevýhodněných regionech Evropy. Veřejná podpora by však měla být poskytována pouze v případě, že je nezbytné nabudit soukromé investice v dotčeném znevýhodněném regionu. V opačném případě by příjemce pouze obdržel nespravedlivou výhodu vůči svým konkurentům na úkor daňových poplatníků,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která je zodpovědná za politiku dohledu nad hospodářskou soutěží.

V souladu s evropskými pravidly státní podpory mohou členské státy podporovat hospodářský rozvoj a zaměstnanost ve znevýhodněných regionech EU a posilovat regionální soudržnost na jednotném trhu. Aby však takováto podpora mohla být schválena, musí splňovat určité podmínky pro zajištění zamýšleného pozitivního účinku.

Ty například zahrnují požadavky, že podpora musí stimulovat soukromé investice, musí být udržována na nezbytném minimu, nesmí odlákat investice z regionu v jiném členském státě, který je podobně znevýhodněn a nesmí přímo vést k přemísťování činností (například pracovních míst) do členského státu, který poskytuje podporu, z jiných míst v EU.

Komise o oprávněnosti plánované podpory pochybuje

Evropská komise má nicméně v této fázi pochybnosti o tom, že plánovaná státní podpora ve výši 108 milionů eur splňuje všechna příslušná kritéria pokynů pro regionální podporu.

Komise například vyslovila pochybnosti o tom, zda má opatření motivační účinek. V tomto ohledu Komise přezkoumá skutečnost, zda rozhodnutí společnosti Samsung SDI investovat v Maďarsku bylo přímo vyvoláno maďarskou veřejnou podporou, tedy v souladu s podmínkami, nebo zda by se investice uskutečnila i bez veřejné podpory.

Komise má také pochybnosti o příspěvku veřejné podpory k regionálnímu rozvoji a o její přiměřenosti. Komise v této fázi rovněž nemůže vyloučit, že veřejná podpora může vést k přesunu pracovních míst z jiných členských zemí do Maďarska.

Komise podle Vestagerové pečlivě prozkoumá, zda je plánovaná podpora Maďarska skutečně nezbytná pro to, aby společnost Samsung SDI investovala do závodu na výrobu baterií v Gödu, zda je udržována na nezbytném minimu a zda nenarušuje hospodářskou soutěž.