Írán a EU budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

DomůEvropská UnieÍrán a EU budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

Evropská komise spolu s Íránem zahajují první společný projekt zaměřený na oblast jaderné bezpečnosti. Společné prohlášení o spolupráci bylo dojednáno při návštěvě evropských delegátů v Teheránu a navazuje na dříve podepsanou mezinárodní dohodu o omezení Íránského programu na obohacování uranu.

Společné prohlášení bylo vydáno po jednání delegace EU a zástupců Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), dne 17. dubna. Delegace EU, vedená eurokomisařem pro energetiku a klima, Miguel Arias Cañetem vyjednávala s Íránskou stranou vedenou Ali Akbarem Salehim, viceprezidentem AEOI.

Miguel Arias Cañete a Ali Akbar Salehi během setkání v Teheránu. Zdroj: AEOI

Podle prohlášení budou EU a AEOI spolupracovat na naplnění měřítek uvedených v dokumentu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), který byl podepsán v červenci 2015 za účasti Číny, Německa, Francie, Ruska, Spojeného království a USA (někdy označováno jako E3/EU+3, případně P5+1). Podle tohoto dokumentu se Írán zavázal omezit své aktivity spojené s obohacováním uranu, odstranit zásoby středně obohaceného paliva a rovněž na 15 let omezit množství nízko obohaceného uranu.

Írán a EU již plánují další společné akce

V rámci společné spolupráce jsou plánovaný každoroční setkání nejvyšších představitelů k posouzení všech témat společného zájmu, mezi které patří především jaderná bezpečnost, radiační ochrana, bezpečnostní připravenost a způsoby nakládání s jaderným odpadem a vyhořelým palivem z jaderných elektráren. Dále se má spolupráce zabývat i tématy neenergetického využívání jaderné energie.

První akce v rámci společné spolupráce by měla proběhnout již tento rok. Jde o projekt financovaný ze strany EU a zaměřený na posilování kvalifikace íránského jaderného dozoru (INRA). Projekt zahrnuje kromě spolupráce při provádění zátěžových testů (pro existující i plánované jaderné elektrárny v Íránu) i studii proveditelnosti pro zřízení centra jaderné bezpečnosti, školení zaměstnanců a spolupráci při organizaci mezinárodních konferencí.

Ze EU vedl delegaci eurokomisař Miguel Arias Cañete. Zdroj: AEOI

Budoucí spolupráce se přitom dle prohlášení může dále rozrůstat. Další oblastí spolupráce mohou být například výzkumné projekty spojené s jaderným štěpením i jadernou fúzí. Počítá se tak například i s bilaterální spoluprací na výzkumu v rámci fúzního projektu ITER.