2. blok elektrárny Fessenheim nedostal kvůli materiálové anomálii povolení k provozu

DomůJaderné elektrárny2. blok elektrárny Fessenheim nedostal kvůli materiálové anomálii povolení k provozu

Jeden ze tří parogenerátorů v 2. bloku jaderné elektrárny Fessenheim ve Francii nezískal od Francouzského jaderného regulačního úřadu (ASN) povolení k provozu. Ocel ve spodním plášti parogenerátoru vykazuje velké množství anomálií. Pravidelnou odstávku 2. bloku bylo nutné z tohoto důvodu prodloužit.

Již v průběhu minulého měsíce informovala EDF (Electricité de France), provozovatel francouzských jaderných elektráren, jaderný regulační úřad o tom, že se některé části parogenerátorů na jejich 18 jaderných elektrárnách ve Francii mohou potýkat s podobnými vadami materiálu jako tlaková nádoba elektrárny Flamanville. Zkoušky tlakové nádoby této jaderné elektrárny, která je momentálně ve výstavbě, ukázaly na chybu ve výrobním procesu, jejímž důsledkem horní a dolní část tlakové nádoby reaktoru obsahovala nadměrnou koncentraci uhlíku, a tedy zhoršené mechanické vlastnosti a odolnost proti šíření trhlin.

Podle společnosti Areva, výrobce tlakové nádoby ve Flamanville a parogenerátorů na již zmíněných 18 jaderných elektrárnách, bylo analýzou vnitřních výrobních záznamů zmíněných komponentů v květnu tohoto roku zjištěno, že během jejich výroby mohlo dojít k odchylce od výrobních standardů.

Elektrárna Fessenheim byla odstavena 13. června v rámci pravidelného cyklu odstávek. Dva dny na to byly Francouzskému jadernému regulačnímu úřadu odeslány analýzy podezřelých míst parogenerátorů, na základě kterých bylo rozhodnuto o neudělení povolení provozu jednoho z nich.

„Kování jednoho z parogenerátorů JE Fessenheim 2 nebylo provedeno podle technických předpisů, na které se váží získaná povolení. Bez nich nelze toto zařízení provozovat,“ uvedl ve svém prohlášení Francouzský jaderný regulační úřad.

Areva je nyní povinna předložit regulačnímu úřadu zprávu, ve které bude demonstrovat, že postižené části splňují všechny bezpečnostní kritéria.

Parogenerátor

Parogenerátor slouží v jaderné elektrárně jako tepelný výměník mezi primárním a sekundárním okruhem elektrárny (je uvažován dvouokruhový systém), ty jsou od sebe odděleny. V primárním okruhu do něj vstupuje voda z reaktoru o teplotě 350°C a tlaku 155 bar, ta předává část svého tepla sekundárnímu okruhu, čímž vzniká vodní pára.

zdroj úvodní fotografie: florival fr