Domů
Jaderné elektrárny
Aljaška zjednoduší licencování jaderných mikroreaktorů
Zdroj: Ultra Safe Nuclear
Zdroj: Ultra Safe Nuclear

Aljaška zjednoduší licencování jaderných mikroreaktorů

Americký stát Aljaška přijal nové předpisy pro zefektivnění licenčního procesu umisťování mikroreaktorů. Nové předpisy upouštějí od některých požadavků kladených na umístění velkých reaktorů a vstoupí v platnost v srpnu tohoto roku.

Výstavba jakéhokoliv budoucího jaderného zařízení na Aljašce vyžaduje jak státní tak federální povolení. Americký jaderný dozor (US NRC) zajišťuje dozor nad civilní jadernou bezpečností a všechny schvalovací činnosti týkající se nového zařízení spadají pod tento orgán. Stát Aljaška má nyní pravomoc vydat povolení k umístění jaderného zařízení.

Dříve nemělo Aljašské ministerstvo životního prostředí možnost vydat povolení k umístění mikro-modulárního reaktoru (MMR) v případě, že lokalita nebyla dříve licencována pro jaderné zařízení se souhlasem místních orgánů.

Nová pravidla odstraňují požadavek na dřívější licencování lokality pro umístění mikro-modulárního reaktoru. Nová vyhláška definuje mikro-modulární reaktor jako zařízení neprodukující výkon větší než 50 MW. V „neorganizovaných“ lokalitách, které nedisponují vlastní samosprávou, vydá povolení k umístění zákonodárný sbor. Draft nových pravidel je možné prohlížet zde.

Mikro-modulární energetický jaderný systém. Zdroj: USNC

Nová pravidla specifikují nejmenší vzdálenosti mikro-modulárního reaktoru jako:

  • 823 metrů od domovů
  • 92 metrů od hranice národních parků, či rezervací a lokalit ohrožených bouřkami
  • 30 metrů od veřejné silnice, či kolejí

Jaderné zařízení nesmí být postaveno v lokalitách ochranného vodního zdroje. Pravidla také specifikují záplavové oblasti. V případě lokality s historickými povodněmi, musí provozovatel prokázat nezničení zařízení v případě stoleté vody.

"Provedené změny dávají komunitám větší kontrolu nad plněním lokálních energetických požadavků. Navíc pokládají základy pro developery, kteří tak mohou využívat spolehlivou a bezemisní jadernou energetiku jako zdroj energie pro odlehlé komunity. Aljašský venkov je nyní závislý na využití diesel generátorů. Přechod na jadernou energetiku může znamenat jak nižší ceny energií, tak také čistší ovzduší. Je důležité zapojit všechny strany včas. Nyní poskytneme lokálním samosprávám možnost, nebo požadavek podílet se na umístění nových jaderných zařízení. To je pro úspěch těchto technologií na Aljašce zásadní," uvedli zástupci státu Aljaška.

Aljaška a první projekty mikro-modulárních reaktorů

Již nyní jsou dva projekty výstavby MMR na Aljašce ve fázi plánování. Zařízení by mělo stát na Aljašské základně Eielson v lokalitě Valdez. Na projektech spolupracuje také společnost Copper Valley Electric Association (CVEA).

Americké ministerstvo vzdušných sil preferovalo lokalitu výstavby prvního demonstračního mikro-modulárního reaktoru na základně Eielson. V září 2022 ministerstvo v partnerství se společností Defense Logistic Agency Energy vydalo žádost o návrh vybudování MMR na základně.

Smlouva deklaruje vlastnictví a provoz reaktoru na jeho provozovatele. Provozovatel elektrárny prodá elektřinu americké vládě v rámci dlouhodobé smlouvy za fixní cenu. Zařízení má dodávat elektřinu a páru a zajistit požadavky základny o hodnotě 5 MWe. Stávající plán počítá se spuštěním zařízení v roce 2027.

Na druhém projektu spolupracuje CVEA se společností Ultra Safe Nuclear. Obě firmy podepsaly dohodu, na základě které bude prozkoumána možnost výstavby prvního civilního komerčního mikro-modulárního reaktoru na Aljašce. CVEA nyní poskytuje elektřinu a teplo pro více než 3800 zákazníků.

Vizualizace konceptu reaktoru eVinci společnosti Westinghouse. Zdroj: nrc.gov

Projekty mikro-modulárních reaktorů vznikají i v Kanadě, kde by měly dodávat elektřinu a teplo do odlehlých oblastí. Na podobné koncepci jednoduchého reaktoru pracuje také společnost Westinghouse, která nabízí koncept eVinci. Ten také splňuje podmínky pro základnu Eielson na Aljašce, ale prozatím není dáno datum výstavby ani v Kanadě, kde již probíhá předlicenční hodnocení návrhu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Miloslav Černý
9. srpen 2023, 16:59

Tudy vede cesta i pro nás na přechodnou dobu, než dokážeme plně nahradit energii bezpečnějšími OZ v celém svém spektru, na jejíž zefektivnění se celosvětově intenzivně pracuje. Ještě jsme si ani pořádně nedokázali uvědomit jejich celkový i náš potenciál. Ukrýt jadernou část dostatečně pod zem u takového reaktoru by to neměl být problém, což by s dalšími bezpečnostními prvky zajistilo max. bezpečnost. Je to cesta k náhradě uhlí a následné i plynu.

Paul Nieem
10. srpen 2023, 10:05

Tyhle reaktory jsou mikro modulární. Tedy obvykle pro odlehlé městečka apod. Ale vidím to především jako tlak ze strany USAF, které už dlouho chtějí MMR s výkonem do 5 MWe právě na Aljašce. Ale řeší se i komerční řešení s výkon 15 MW a to má být určeno pro malé města. Tohle jsou maličké reaktory, které jsou pro nás k ničemu. Většina MMR je málo účinná. V tak malém měřítku to nevadí a na Aljašce už vůbec ne, protože neřeší tak akčně chlazení - potřebují teplo celý rok. Zásadně se ušetří na chlazení a jaderná elektřina pro ně bude levná. No a pokud chtějí být alespoň trochu Green, tak je to jediná možnost. Fotovoltaika je pasé. Většinu elektřiny vyrobí z plynu, nafty a uhlí. Zajímavý článek "The Value of Nuclear Microreactors

in Providing Heat and Electricity to Alaskan Communities".

Pokud SMR v ČR tak něco většího.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se