Čínsky projekt jaderného dálkového vytápění byl zahájen

DomůJaderné elektrárnyČínsky projekt jaderného dálkového vytápění byl zahájen

První čínský komerční projekt dálkového vytápění pomocí jaderné elektrárny byl spuštěn na JE Chaj-jang (Haiyang) v provincii Šan-tung. Dva reaktorové bloky designu AP-1000 zajistí vytápění pro 700 000 m2 obytné plochy.

Shandong Nuclear Power Company (SDNPC), vlastník jaderné elektrárny Chaj-jang a dceřiná společnost State Power Investment Corporation (SPIC), oznámila 15. listopadu, že po několika dnech zkušebního provozu byl oficiálně zprovozněn systém dálkového vytápění.

Výměníková stanice umístěná v areálu JE Chaj-jang; Zdroj: SDNPC

Systém využívá neradioaktivní páru ze sekundárních okruhů obou reaktorových bloků AP-1000, která je vedena do vícestupňového výměníku v místní výměníkové stanici. Teplo je následně přiváděno do externí výměníkové stanice, kterou vlastní místní teplárenská společnost Fengyuan Thermal Power, a z této výměníkové stanice putuje ohřátá voda prostřednictvím teplovodů do okolních obcí a ke koncovým spotřebitelům.

Úspora uhlí a ekologické přínosy

Elektrárna bude nejprve tuto zimu vytápět 700 000 čtverečních metrů bytové plochy, včetně ubytovny SDNPC a některých obyvatel pobřežního města Chaj-jang.

Tento způsob vytápění pomocí jaderné energie ušetří ročně cca 23 200 tun uhlí, sníží emise prachu o 222 tun, oxidu siřičitého o 382 tun, oxidů dusíku o 362 tun a oxidu uhličitého o 60 000 tun.

Projekt jaderného vytápění prostřednictvím JE Chaj-jang počítá s pokrytím celého města Chaj-jang do roku 2021.

Jaderné bloky elektrárny Chaj-jang 1 a 2; Zdroj: SNPTC

Další reaktorové bloky a až 200 miliónů m2 vytápěné plochy

Podle společnosti SDNPC je po realizaci drobných modifikací elektrárna schopna vytápět až 30 miliónů čtverečních metrů obytné plochy. Po dokončení a uvedení do provozu další bloků JE Chaj-jang, může eventuálně elektrárna poskytovat vytápění na ploše 200 miliónů metrů čtverečních obytné plochy v okolí až 100 kilometrů, čímž by došlo k úspoře zhruba 6,62 miliónů tun uhlí ročně. Pro elektrárnu Chaj-jang je v plánu až šest reaktorových bloků typu CAP1000.

Čínský reaktory CAP1400

„Využití vytápění jadernou energií nezvýší cenu, kterou platí odběratelé za teplo a ani nenaruší zájmy místních tepelných společností,“ uvedla SDNPC. Navíc ekologické přínosy jsou obrovské. Zvýší se energetická účinnost jaderných elektráren a podpoří se nová průmyslová odvětví.

Čínská vláda v roce 2017 ustanovila vytápění čistou energií prioritou a k jejímu plnění vydala pokyny na zimu v severní části Číny. Národní energetický úřad zveřejnil pětiletý plán (2017-2021) zdůrazňující technologie čistého vytápění.

Rusko, Evropa, ale i Česko

Rusko, některé země východní Evropy, Švýcarsko a Švédsko již systém dálkového vytápění pomocí jaderných elektráren využívají. Česká republika nyní zavádí dálkové vytápění pomocí jaderné elektrárny Temelín. Výstavba teplovodu z JE Temelín do Českých Budějovic byla zahájena počátkem tohoto roku.

Tepelná energie z reaktorů JE Temelín bude kromě výroby elektrické energie využita i na vytápění Českých Budějovic. Díky tomu dojde k zvýšení energetické účinnosti elektrárny a úspoře nerostných zdrojů. Zdroj: ČEZ

Autor úvodní fotografie: SPIC