Dohoda mezi vládou a ČEZ o novém bloku Dukovan je před podpisem