Evropská komise prověří státní pomoc na záchranu Arevy

DomůJaderné elektrárnyEvropská komise prověří státní pomoc na záchranu Arevy

Evropská komise zahájila vyšetřování s cílem určit, zda příspěvek francouzské vlády k financování restrukturalizace Arevy ve výši 4 miliard € (108 miliard korun) splňuje pravidla Evropské unie pro státní podporu.

Podle pravidel Evropské unie musí státní podpora sloužit k naplnění „objektivního společného zájmu“ a současně neohrozit narušení hospodářské soutěže.

Jednou z priorit vyšetřování je prověřit životaschopnost obchodního modelu Arevy po rekapitalizaci, aby bylo zajištěno, že nebude vyžadováno dalších státních příspěvků.

„Naším cílem je zajistit udržitelnou budoucnost pro Arevu bez potřeby další vládní podpory.“
Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž Evropské unie

Zatímco komisařka Vestagerová o procesu mluví jako o rutinní záležitosti, podobná podrobná šetření jsou zahájena pouze v případě, existují-li vážné pochybnosti o zákonnosti podpory nebo přiměřenosti podmínek restrukturalizace.

Dlouholeté problémy Arevy

Philippe Koche, generální ředitel společnosti Areva

Na konci července 2015 EDF a Areva oznámily podepsání memoranda o porozumění, kterým se stanoví základní podmínky převzetí většinového podílu části Arevy zabývající se jadernými reaktory EDF. Areva, jež se s finančními problémy potýká již více než 5 let plánuje v průběhu tohoto roku vytvořit skupinu, která spojí veškeré činnosti spojené s palivovým cyklem: těžba uranové rudy, chemické zpracování, obohacování, doprava, recyklace a související inženýrství.

V dubnu 2016 oznámila Francie Evropské komisi plán na restrukturalizaci Arevy, která má společnosti vrátit konkurenceschopnost a zlepšit její finanční situaci. Plán zahrnuje státní podporu ve formě injekce veřejného kapitálu ve výši 4 miliard euro. Restrukturalizace zahrnuje zaměření se na cyklus jaderného paliva odprodejem a odstoupením od nesouvisejících činností.

Areva, v níž francouzský stát vlastní, ať již přímo, či nepřímo, 86,5% podíl plánuje navýšení kapitálu v prncí čtvrtině roku 2017.

Úvodní fotografie: Janericloebe