Finské jaderné elektrárně Olkiluoto byla prodloužena provozní licence

DomůJaderné elektrárnyFinské jaderné elektrárně Olkiluoto byla prodloužena provozní licence

Finská vláda ve čtvrtek schválila prodloužení licencí na provoz reaktorů 1 a 2 v jaderné elektrárně Olkiluoto. Provozovatel elektrárny, společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO), tak díky nové licenci může oba varné reaktory provozovat až do roku 2038.

Vládnímu rozhodnutí předcházelo květnové prohlášení státního Úřadu pro radiaci a jadernou bezpečnost (STUK), podle kterého je provoz reaktorů bezpečný a v souladu se zákony. STUK rovněž prohlásil, že TVO má schopnosti, postupy, zkušenosti a zdroje potřebné k zajištění bezpečného provozu obou reaktorů až do roku 2038. Jednou z podmínek udělení licence je například provedení bezpečnostní kontroly v roce 2028.

Nové licence tak nahradí stávající licence, které TVO obdrželo v roce 1998, a které byly platné až do konce letošního roku. Oba reaktory mají instalovaný výkon 890 MW, v současnosti bloky OL1 a OL2 pokrývají jednu šestinu spotřeby elektřiny ve Finsku. Po dokončení OL3 má pokrytí spotřeby vzrůst na 30 %.

„Pro TVO příznivé rozhodnutí znamená, že výroba elektřiny bude pokračovat v blocích OL1 a OL2 po alespoň dalších 20 let. Toto rozhodnutí vítáme také z hlediska výroby elektřiny šetrné ke klimatu a finské energetické samostatnosti.“ – Marjo Mustonen, Senior Vice President odpovědný za oblast Výroby elektřiny v TVO.

„Vládním názorem je, že pokračování provozu v Olkiluoto je z důvodu zajištění dodávek elektrické energie ve Finsku opodstatněné. Finský průmysl potřebuje spolehlivé dodávky elektrické energie, aby zůstal konkurenceschopný. Pokračování provozu v obou reaktorech zároveň přispěje ke snižování emisí oxidu uhličitého a zmírnění dopadů klimatických změn způsobem, jaký je v zájmu celé společnosti.“ – z prohlášení Ministerstvo hospodářství a zaměstnanosti

Prodlužena byla i licence pro dočasné skladování vyhořelého paliva

TVO byla rovněž udělena licence k využívání stávajících skladovacích zařízení v lokalitě Olkiluoto, určených pro dočasné uskladnění vyhořelého paliva a dalších radioaktivních odpadů vzniklých při dalším provozu bloků OL1 a OL2.

Vláda nicméně k provozním licencím přiložila řadu podmínek týkajících se nakládání s radioaktivním odpadem a ukládání použitého paliva. Jedna z podmínek umožňuje TVO používat sklad v Olkiluoto ke zpracování a ukládání nízko a středně radioaktivního odpadu vyrobeného mimo lokalitu.

Zdroj úvodní fotografie: Vlastní foto