Helsinky hledají možnost využití malých modulárních reaktorů pro vytápění

DomůJaderné elektrárnyHelsinky hledají možnost využití malých modulárních reaktorů pro vytápění

Řada finských měst zahájila studie s cílem zhodnotit proveditelnost použití malých modulárních reaktorů (SMR – Small Modular Reactor) místo fosilních paliv k zajištění centrálního zásobování teplem. Nedávná studie Energy for Humanity se zabývala úplnou dekarbonizací výroby elektrické energie, dopravy a vytápění v Helsinkách pomocí malých, pokročilých reaktorů.

Většina tepla dodávaného centrálním zásobování teplem ve Finsku se vyrábí spalováním uhlí, zemního plynu, dřevěných paliv a rašeliny.

„Více než polovina skleníkových emisí Helsinek pochází z centrálního zásobování teplem, hlavně z fosilních paliv. Pokud se budeme vážně zabývat odstraněním oxidu uhličitého v Helsinkách, musíme si alespoň upřímně prohlédnout tyto nadcházející reaktory“, uvedl Petrus Pennanen, člen městské rady v Helsinkách a místopředseda finské pirátské strany.

Atte Harjanne, výzkumník klimatických změn ve finském meteorologickém institutu a zástupce Strany zelených v městské radě v Helsinkách souhlasí s Petrusem Pennanenem.

„Jaderná energetika prokázala – a to navzdory obavám, které šíří ekologická hnutí – bezpečnost, rychlost a nákladově efektivní způsob dekarbonizace energetického sektoru. Zaslouží si rovné podmínky“, uvádí Atte Harjanne.

Pennanen a Harjanne spolupracovali s nevládní organizací Ecomodernist Society of Finland a do veřejného podvědomí, médií a diskuzí přinesli vyspělé SMR. Ecomodernist Society of Finland podporuje již dva roky ve Finsku dialog, organizuje semináře a publikuje zprávy o dekarbonizaci výroby tepla s moderními SMR.

Ecomodernist Society od Finland a Energy for Humanity publikovaly v září tohoto roku zprávu. Zpráva vyhodnocuje úplnou dekarbonizaci energetického sektoru metropolitní oblasti Helsinek pomocí pokročilých SMR.

„S velkými sezónními odchylkami v poptávce po teple a elektřině představuje oblast Helsinek náročné prostředí pro jakékoli úsilí o odstranění emisí oxidu uhličitého“, uvádí zpráva.

Model SMR použitý v případové studii v Helsinkách předpokládá budoucí roční spotřebu energie v oblasti centrálního zásobování teplem ve výši 8 TWh, elektrické energie ve výši 12 TWh a pro výrobu vodíkového paliva na dopravu ve výši 4 TWh.

„Malé jaderné reaktory jsou jednou z mála možností, jak poskytnout spolehlivé nízkouhlíkové teplo pro průmyslové procesy, pro centrální zásobování teplem a další využití. Jsou-li jaderné reaktory používány pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, jejich celková účinnost a ekonomika se mohou značně zlepšit ve srovnání se samotnou výrobou elektrické energie. Má smysl prozkoumat možnosti jaderné energetiky a rozšiřovat její možnosti. Jadernou energii musíme brát vážně. Pokud to neuděláme, nikdy nebudeme vědět, co by nám mohla nabídnout a můžeme místo toho očekávat klimatickou katastrofu“, uvádí zpráva.

Zdroj úvodní fotografie: The breakthrough