IEA: ČR potřebuje co nejdříve rozhodnout o financování nových JE

14. prosinec 2016, 14:59
DomůElektřinaIEA: ČR potřebuje co nejdříve rozhodnout o financování nových JE

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v tomto týdnu uvedla, že Česká republika potřebuje co nejdříve rozhodnout o mechanismu financování výstavby a provozu nových jaderných elektráren. Podle klíčových úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice měla vláda rozhodnout o investičním a obchodním modelu výstavby nových jaderných zdrojů již v červnu letošního roku.

IEA vydala v tomto týdnu hodnocení energetické politiky České republiky, ve kterém se mimo jiné zaměřila na jeden z pilířů Státní energetické koncepce ČR (SEK) – výstavbu nových jaderných zdrojů.

„Hodnocení zdůrazňuje potřebu rozhodnout o mechanismu financování výstavby a provozu těchto nových jaderných elektráren,“ stojí v tiskové zprávě IEA.

Agentura dále v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje vládě ČR doporučuje výběr technologie do roku 2020, aby byla do roku 2025 vydána všechna povolení a výstavba tak mohla být dokončena do roku 2035.

Dle NAP JE mělo být rozhodnuto již letos v červnu

Podle Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP JE), který byl vládou ČR schválen 3. června 2015, měla vláda rozhodnout o investičním a obchodním modelu výstavby nových jaderných zdrojů do června letošního roku. Rozhodnuto však zatím nebylo.

NAP JE uvažuje tři možné investiční modely výstavby nových jaderných zdrojů:

  • investice prostřednictvím stávajícího majitele a provozovatele jaderných elektráren společností ČEZ, a. s., popř. její 100% vlastněnou dceřinou společností,
  • sdružení investorů (privátní investorské konsorcium),
  • přímá výstavba ze strany státu prostřednictvím nově založeného státního podniku.

Preferovanou variantou z pohledu státu je podle NAP JE první varianta, která vychází z předpokladu, že společnost ČEZ v návaznosti na schválenou SEK vymezující zamýšlenou strukturu výroby elektrické energie v ČR, včetně cílů pro výstavbu nových jaderných zdrojů ve vymezeném časovém horizontu, vypracuje relevantní investiční záměr.

Druhá varianta je na základě zkušeností z jiných evropských projektů výstavby JE spojena s předpokladem očekávání určité formy garance ze strany státu. Třetí varianta je podle NAP JE nejméně pravděpodobná z důvodu velkého počtu negativ a z důvodu velkého dopadu na státní rozpočet.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka by vláda měla o způsobu financování projektu rozhodnout do poloviny příštího roku, přičemž první varianta je vzhledem k zájmům menšinových akcionářů společnosti ČEZ nepravděpodobná.

Dle NAP JE je z pohledu státu žádoucí, aby byla neodkladně zahájena příprava jednoho nového bloku v lokalitě Temelín a jednoho v lokalitě Dukovany a zároveň aby byla zajištěna povolení pro možnost výstavby dvou bloků na obou lokalitách. Z důvodu udržení pokračování výroby v JE Dukovany je přitom podle NAP JE klíčová výstavba bloku v Dukovanech a jeho spuštění do roku 2037.