Jaderná energetika jinak: Životnost reaktorů 80 let a rozvoj malých modulárních reaktorů

DomůJaderné elektrárnyJaderná energetika jinak: Životnost reaktorů 80 let a rozvoj malých modulárních reaktorů

Energetika Spojených států amerických se má v oblasti energetiky zaměřit především na další prodloužení životnosti jaderných elektráren a nové technologie, jako jsou malé modulární reaktory. Na konferenci Mezinárodní energetické agentury to prohlásil náměstek ministra pro energetiku spojených států amerických Dan Brouillette.

Jaderná energetika ve Spojených státech amerických momentálně neprožívá své nejúspěšnější období. Hned několik jaderných reaktorů bylo v posledních letech uzavřeno kvůli zvyšující se konkurenci ze strany levnějších plynových a obnovitelných zdrojů.

Navíc ani výstavba nových jaderných zdrojů nejde podle plánu – příkladem může být výstavba elektrárny VC Summer, která byla zastavena kvůli nerentabilitě projektu až poté, co se účet za její výstavbu vyšplhal na 9 mld. dolarů.

Blok číslo 3 ve Výstavbě (JE VC Summer)

Nelze se tak divit, že Ministerstvo energetiky mění k jaderné energetice přístup a volí jinou alternativu jejího rozvoje. Ta přitom není nijak složitá – prodloužení životnosti stávajících reaktorů na 80 let a rozvoj nových jaderných technologií, kterými mají být především malé modulární reaktory.

Většina z jaderných reaktorů má přitom již nyní prodlouženou licenci na výrobu na 60 z původních 40 let.

Pro srovnání, jaderné bloky v Dukovanech mají aktuálně prodlouženou dobu provozu na 50 let, intenzivně se ovšem diskutuje o prodloužení životnosti na 60 let, tedy za rok 2045.

„Věříme tomu, že naše stávající jaderné zdroje, které podpoříme revolučními jadernými technologiemi, jsou naprosto klíčová záležitost pro naši energetickou i národní bezpečnost a udržitelnost prostředí,“ řekl Dan Brouillette, náměstek ministra pro energetiku USA.

USA se tak v oblasti jaderné energetiky rozhodly pro poměrně pragmatický přístup. Dobře si uvědomují, že klimatické závazky jsou v současné době bez jaderných elektráren jen stěží dosažitelné.

Obnovitelné zdroje totiž zatím nemají dostatečnou oporu v bateriích nebo jiných technologiích skladování, a proto je jádro hlavním bezemisním zdrojem pro základní zatížení. Prodloužením životnosti si pak otevírají prostor k vývoji nových technologií, které mohou současnou generaci reaktorů nahradit.

Výstavba jaderné elektrárny Vogtle; Zdroj Westinghouse nuclear

USA si zároveň chtějí pojistit i další rozvoj jaderné energetiky. Podle slov náměstka je v USA aktuálně 50 inovativních společností, které se aktivně podílejí na vývoji nových druhů jaderných reaktorů. Výhodou těchto projektů je podle něj především menší množství jaderného odpadu na vyrobenou jednotku elektrické energie.

Agentura Reuters dodává, že v tomto roce již bylo ze strany ministerstva pro energetiku vyplaceno více než 125 milionů dolarů na partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem rozvoje nových jaderných technologií.

Spojené státy mají aktuálně v provozu téměř stovku jaderných reaktorů, které se podílejí na celkové výrobě elektrické energie v USA z 20 %.

Kromě USA má zájem na prodlužování životnosti jaderných elektráren i Francie, která plánuje prodloužit životnost svých 58 reaktorů – státní úřad pro jadernou bezpečnost nicméně ještě nevydal konečné rozhodnutí, které by to umožnilo.

Úvodní fotografie: Chladicí věž jaderné elektrárny Satsop, která nebyla dokončena – pouze jeden z pěti bloků byl uveden do provozu