Domů
Jaderné elektrárny
Jaderné elektrárny v Illinois vytvořily nový rekord nepřetržité dodávky
Zdroj: Pixabay

Jaderné elektrárny v Illinois vytvořily nový rekord nepřetržité dodávky

Jaderné reaktory v americkém státě Illinois, kterým hrozí trvalé uzavření, tvoří nové rekordy nepřetržitého provozu. Ten je důležitý zejména v době, kdy je americká energetická síť stále více namáhána extrémním horkem a bouřemi. Politické strany nyní zvažují prodloužení provozu těchto elektráren.

Čtyři komplexy jaderných elektráren v Illinois společně dodávají elektřinu již po dobu téměř 15000 dnů bez přestávky. Dva bloky jaderné elektrárny Byron dosáhly dohromady 5000 dní doplňujícího se nepřetržitého provozu již v polovině července. Jaderné elektrárny Dresden, Braidwood a LaSalle dosahovaly ve stejném okamžiku 4260 dní, 3975 dní a 1603 dní doplňujícího se nepřetržitého provozu. Všechny tyto komplexy společně dodávají více než dvě třetiny nízkoemisní elektřiny ve státě Illinois.

Ve státě Illinois je v provozu celkem 6 jaderných elektráren. Kromě výše uvedených jsou v provozu ještě elektrárny Clinton a Quad Cities. Dohromady tak dodávají přibližně 90 % nízkoemisní elektřiny ve státě. Jaderné elektrárny podle jejich provozovatele, společnosti Exelon, dosahují koeficientu využití necelých 100 % v létě i v zimě, kdy je vyšší spotřeba elektřiny. Solární elektrárny v létě dosahují koeficientu využití přibližně 20 %, zatímco větrné elektrárny asi 30 %.

Nízké ceny elektřiny a zvláštní tržní pravidla dávají fosilním elektrárnám výhodu. Tyto okolnosti přiměly společnost Exelon v roce 2019 oznámit odstavení dvou bloků jaderné elektrárny Byron případě, že stát nepodpoří jejich další provoz.

Odstavení jaderných bloků v elektrárně Byron je nyní naplánováno na září tohoto roku. Jaderná elektrárna Dresden by je měla následovat v listopadu. Zbylým dvěma elektrárnám hrozí také konečné odstavené v blízké době.

Jaderná elektrárna Byron. Zdroj: Exelon

Ve státu Illinois nejsou jaderné zdroje po legislativní stránce akceptované co by čistý zdroje energie, takové legislativní kroky by přitom pomohly umožnit elektrárnám další provoz. Podobný zákon však vzniká, a mohl by být schválen později v létě tohoto roku.

Důležitost udržitelné bezemisní energetiky byla zdůrazněna ještě před vypuknutím aktuálního extrémního počasí, které může být spojeno s klimatickými změnami. Takový stav nutí zákonodárce řešit složité otázky o budoucí čisté energetice nejen ve státě Illinois. Pouze pár týdnů před plánovaným odstavením první z těchto jaderných elektráren politici pokračují při práci na legislativě, která může zahrnout jaderné elektrárny do širokého plánu udržení a růstu čisté energetiky. Zároveň tak mají být udrženy ceny energií na únosné úrovni při splnění cíle nulových emisí do roku 2050.

Uzavření jaderných elektráren Byron a Dresden pravděpodobně zapříčiní zvýšení emisí oxidu uhličitého o 100 milionů tun v následujícím desetiletí. Vzrůst emisí skleníkových plynů nezastaví ani plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů. Kromě environmentálních důsledků má uzavření elektráren i ekonomické důsledky. Ve čtyřech elektrárnách je přímo, či nepřímo zaměstnaných 28000 pracovníků a provoz elektráren přispívá každoročně přibližně 3,5 miliardami dolarů do státní pokladny.

Náznaky legislativní změny byly zaznamenány v první polovině tohoto roku. Do května tohoto roku došlo k několika setkáním politiků a akcionářů. Podle posledních zpráv je nyní potřeba zodpovědět otázky životaschopnosti jaderných elektráren při současném energetickém portfoliu státu. Neméně důležitou otázkou zůstává i vliv jaderné energetiky na místní komunity.

Komentáře

(19)

Milan Vaněček

28. červenec 2021, 14:37

Stát Illinois je celosvětová kolébka jaderné energetiky. Je vidět že to pořád umějí, koeficient využití jejich JE silně převyšuje koeficient využití všech ruských JE, ať už stojí v Rusku či u nás.

Jen jsou ty americké JE velmi, velmi drahé.

PetrV

28. červenec 2021, 16:08

Rozdejte ebonitové tyče, ať si každý vyrábí ee sám...

Martin Prokš

28. červenec 2021, 16:17

Dobrý den,

Není v tom článku něco moc a moc divného?

Stabilní řiditelné elektrárny, ale nedokážou si na sebe vydělat, tak je majitelé chtějí odstavit. Ale současně si provozovatelé sítě uvědomují, že tyto elektrárny jsou důležité pro stabilitu a výkonovou rovnováhu sítě a tak přes politiky řeší jak je v síti udržet.

A na vině jsou nízké ceny elektrické energie, protože "nízkoemisní" mají podpory a podsekávají cenu. Následně fosilové dostávají podpory, aby pod tlakem nízké ceny "nízkoemisních" zdrojů nebyli majitely odstaveny. A teď řeší jestli a jak ještě dotovat jaderné aby je v síti udrželi. Takže se bude dotovat vlastně všechno.

Ne, vůbec to není na hlavu. No je vidět že tohle není problém jen Evropy.

energetik

28. červenec 2021, 17:20

Hmm, je to smutné. Jaderní baroni mají stále málo a chtějí stále více dotací a žádnou zodpovědnost.

Milan

28. červenec 2021, 17:42

Je to smutné. OZE baroni a soudruzi v Bruselu mají stále málo a chtějí rozdávat stále více dotací a nemají žádnou zodpovědnost.

Jiří Šíma

29. červenec 2021, 03:30

Proč v Bruselu? Copak OZE nejde nahoru i mimo EU?

Treba v Británii, USA, Indonésii nebo v Číně. Jste si nevšiml?

Milan

29. červenec 2021, 13:03

Protože v EU se to tlačí dotacemi (narizenimi) hlavně z Bruselu.Tech ostatních jsem si všiml, ale to na nás nema žádný dopad.

Kamil Kubů

29. červenec 2021, 13:44

Úžasná elektrárna. A co všechno se o ní člověk dozví.

"... bude nabízet velkou energetickou kapacitu. Mělo by se jednat přibližně o 2,2 GW. Blízké úložiště energie na ostrově Batam má mít kapacitu více jak 4 000 MW za hodinu. Solární elektrárna by měla naši planetu ušetřit až o 1,8 milionu emisí ročně"

Alespoň překládat by mohli umět.

Milan Vaněček

28. červenec 2021, 18:17

Ano, pane Prokš, energetický přechod je celosvětová záležitost. Ano, OZE snižují cenu elektřiny, v průměru, extrémně pak v dobách přebytku.

Ano, JE si nedokáží na sebe vydělat, vysoké provozní náklady, drahá modernizace starých a extrémně drahá a dlouhá výstavba nových.

To je realita USA i EU.

Martin Prokš

28. červenec 2021, 23:12

Dobrý den

Pane Vaněčku, opravdu jste zasloužilý laureát ceny kličkujícího králíka. Vůbec Vám nepřijde divné, že se v článku mezi řádky píše jen o dotacích, to po Vašem vědomí jen tak sklouzne po vnějším povrchu bez efektu uvnitř. Uniká Vám že na jednu stranu ty elektrárny nedostávají dotace, takže proti těm dotovaným nemají šanci. A pritom je síť potřebuje. Takže na jednu stranu si jich společnost neváží a není ochotná je dostatečně platit, přitom je ale nezbytně potřebuje. Nepřijde Vám to jako double-think typu válka je mír a pravda je lež?

A k té levné elektřině z OZE v našem podání Evropy když odbočím k nám. Nepřijde Vám nijak divné že když teda to OZE je tak super levné a sráží cenu dolů plošně, tak proč sakra dnes stojí future base load 2022 již přes 76E/MWh když před půl rokem to bylo cca 45? Když ty řiditelné fosily a jaderky podle Vás patří do starého železa? Tak proč s cenou emisenky jde ruku v ruce cena elektřiny nahoru zaklesnutá do emisenky jak dva medvědi při tanci? Že by v tom mohlo hrát roli odstavování výkonu fosilů a jaderek v Německu, přiblížení se ke kritické hranici přiměřenosti dosažitelného řiditelného výkonu hlavně v zimě? To podle Vás také je zcela irelevantní že?

Milan Vaněček

29. červenec 2021, 05:09

Opět s Vámi souhlasím že rostoucí cena elektřiny na burze v EU je dána cenou emisenky v EU. To je snad evidetní, to je podpora OZE a jaderné energetiky v EU,

Ale v USA emisenky nejsou, naopak Trump podporoval fosil a jádro.

Vidíte ale, že celosvětově vítězí technický pokrok (fotovoltaika, moderní větrné elektrárny, baterie). Pokrok nezastavíš.

Ondra

29. červenec 2021, 07:22

Pane Vaněčku za rostouci cenu elektřiny v Evropě nemůžou zdaleka jenom povolenky ale taky ceny energetickejch komodit. No a co mohlo za pokles v minulým desetiletí? Třeba propad cen povolenek a uhli/plynu?

Milan Vaněček

29. červenec 2021, 08:36

Ondro, už jsem o tom psal mnohokrát, tak naposled opakuji: za ten pokles cen elektřiny v minulém desetiletí v regionu může především nástup VtE a FVE. Ty stlačily ceny dolů (byl nadbytek výrobních kapacit a tyto elektrárny mají skoro nulové provozní náklady, "palivo" je zdarma). Ostatní vlivy byly marginální.

Kamil Kubů

29. červenec 2021, 10:12

Pane Vaněčku, vzhledem k vaší akademické minulosti v oboru fotovoltaiky chápu, proč zde tolik horujete pro rozšíření FVE jako základu budoucí energetiky, ale ty Vaše argumentace jsou občas opravdu úplně zcestné.

OZE zdroje skutečně stlačily ceny silové energie na trhu dolů, ale nikoliv proto, že by měly marginální náklady na palivo blízké nule, ale protože díky dotacím si mohou dovolit prodávat klidně i za záporné ceny a tím vytlačují ostatní zdroje z trhu.

I vaše "Pokrok nezastavíš" zní trochu heslo ze stranické schůze. Uvědomujete si, že ten "pokrok" v obrovském rozšíření OZE zdrojů v Evropě byl vykoupen obrovským rozšířením fosilních zdrojů v Číně, Indii a rozvojových zemích, které jsou zdrojem surovin a výrobků pro tyto zdroje montované v Evropě? Že emise, proti kterým v rámci "pokroku" těmito zdroji v Evropě bojujeme, z těchto nových zdrojů v Číně a jinde ve světě za dobu svojí produkce několikanásobně překročí to, co Evropa dokáže zavedením OZE zdrojů ušetřit?

Ondra

29. červenec 2021, 10:25

Pane Vaněčku Vy už ste sem psal plno věci mnohokrát ale to přece neznamená že to je pravda. Chápu dobře že podle Vás maj ceny uhli a plynu - který jsou mimochodem globálně obchodovaný - pouze marginálni vliv na cenu elektřiny v Evropě? To snad nemyslíte vážně...

Já vliv OZE na velkoobchodni ceny elektřiny v Evropě nepopírám ale teda neřekl bych že můžou za všechno a zbytek je marginálni.

blaha.p

29. červenec 2021, 09:10

Napsal jste tak dlouhý příspěvek, že jste si ani nevšiml, že jste si v druhé polovině odpověděl sám. Zdražení elektřiny je hlavně dané rostoucí cenou emisních povolenek. Vzhledem ke stále velkému množství uhelných elektráren v Polsku 75%, Německu 30% a ČR 40% se není čemu divit. A cena kvůli příliš velkému množství uhelek poroste dál. Až se odstaví tyto uhelky, a nahradí se hlavně VTE a FVE, v menší míře plynem, ještě v menší míře JE. Pak cena začne klesat. Dle všech odhadů bude kolem roku 2040 cena EE z nových velkých FVE pod 20 €/MWh.

Jan Stehlik

29. červenec 2021, 09:35

To bude žužo až bude takhle levná energie . Jen by mě zajímalo kolik to bude stát bilionu co pak budem platit v systémových službách :-)

Jaroslav Novák

29. červenec 2021, 09:09

holiči a ševci vládnou energetice a státům == výsledky se dostaví, nějak tu krizi vyvolají, úpadek a rozvrat je jistý, a to je konečný cíl == přeformátovat USA všemi azimuty

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.