Domů
Jaderné elektrárny
Jaderní experti žádají v soutěži o Dukovany účast všech uchazečů

Jaderní experti žádají v soutěži o Dukovany účast všech uchazečů

Případné vyloučení uchazečů o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany ze zadávacího řízení je iracionální a omezí konkurenci, uvedla dvacítka specialistů v jaderné energetice. Chtějí soutěž všech způsobilých dodavatelů, napsali v prohlášení, které dnes poskytl ČTK první ředitel Jaderné elektrárny Temelín František Hezoučký.

Sněmovna se dnes sešla ke schvalování tzv. nízkoúhlíkového zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Dukovan. Předloha souvisí se zajištěním financování projektu společnosti ČEZ. Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.

„Vyloučení kteréhokoli uchazeče způsobilého splnit technické a obchodní podmínky poptávky na výstavbu jaderné elektrárny ze zadávacího řízení je iracionálním krokem. Jediným účinným nástrojem investora k udržení nákladů stavby v akceptovatelných mezích je využití konkurenčního tlaku na dodavatele ve výběrovém řízení,“ uvedli experti.

Úsilí vyřadit ze soutěže některé dodavatele je podle prohlášení krokem hraničícím s trestnými činy zjednání výhody a pletichy při zadání veřejné zakázky.

Politické zasahování do odborných kompetencí podle jaderných specialistů znemožní firmě ČEZ postupovat s péčí řádného hospodáře. Následky špatně provedeného výběrového řízení budou dlouhodobé, varovali. Žádají, aby soutěž o výstavbu nového bloku v Dukovanech byla vyhlášena bezodkladně a s korektně stanovenými technickými a obchodními podmínkami, které umožní podat nabídku všem způsobilým dodavatelům.

Dvacítka expertů chce také návrat k platné aktualizované státní energetické koncepci, která nyní není plněna. Doporučili, aby nynější energetickou koncepci nebo případně její novou podobu schválil i Parlament formou zákona. „Oproti plánům v aktualizované státní energetické koncepci má republika značné časové zpoždění, a proto další odklad soutěže o dodávku jaderné elektrárny Dukovany II povede v budoucnosti k vážným problémům, mimo jiné zmaří i odstavení uhelných zdrojů v termínu doporučeném Uhelnou komisí,“ dodali.

Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny. Počítá s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku na konci července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.

Komentáře

(13)

Carlos

19. únor 2021, 13:06

Ok, tak v tom případě kde jsou dodavatelé technologií BWR a CANDU?

Pánové jaderní experti by si měli uvědomit že v momentě kdy ten projekt není jejich soukromou investicí ani rozhodnutím soukromé společnosti ale je tam zamíchán stát a politika, tak jakékoliv rozhodnutí o JE je politické a je třeba brát v potaz bezpečnostní zájmy a geopolitiku ČR. Pokud se lidová Čína chová k ostatním zemím predátorsky a porušuje psaná i nepsaná pravidla, není důvod ji sem pouštět. A nezapomínejme na to jak se vůči ČR chová.

Rusko takový problém není, řekněme, i když i ono je s otazníky, zejména z důvodu dezinformačních aktivit a vměšování se do vnitřních záležitostí ČR.

Chápu jaderné experty že by rádi aby se z koncepce stal zákon a byly jim postaveny hračky v podobě jaderných elektráren, ale je to zejména trvání na jaderné cestě v neskutečně dynamické době, která brzdí rozvoj energetiky a efektivního nakládání s energiemi. Zcela zbytečně je brzděn rozvoj a rekonstrukce soukromé energetiky, protože stát soustavně deklaruje že se bude do energetiky míchat centralistickým způsobem a neděje se tak. Stejně tak je tímto zabrzděn rozvoj soukromých instalací FVE a dalších zdrojů, které by mohly zefektivnit nakládání s primárními energiemi.

V tento moment je spíše potřeba do energetiky dostat maximum kapitálu z nestátních zdrojů a zajištění maximálního využití místních kapacit, možností a kreativity obyvatel. Český stát nebude mít po nezvládnuté pandemii a katastrofálních finančních reformách prostředky na to aby kryl jaderný projekt. Během dvou let narazíme na dluhovou brzdu. Jsme v situaci kdy se budou zavírat tratě a omezovat dopravní obslužnost, dojde k redukcím služeb které se jen složitě budou zajišťovat soukromými prostředky, ale elektrárenství, které může být řešeno bez dopadů na státní rozpočet má jít přes státní JE?

Vyhozených cca 160-300 mld korun za jeden jediný blok znamená nerekonstrukci 1-3 tisíc kilometrů železnic a nevýstavbu podobného počtu kilometrů dálnic. Za něco co umí trh poskytnout sám, byť ne podle představ jaderných expertů, nebo co může ekonomika dovážet dle potřeby. Kde má stát mít priority? V stavbě něčeho kde se dubluje se soukromým sektorem, hračky pro pár tisíc lidí, nebo v budování infrastruktury pro celou zemi?

Co je důležitější? Severní dálnice, jižní železniční páteř, zkapacitnění páteře transevropské železnice na asi 50 kilometrech (Přerov-Bohumín), dobudování dálničního spojení Praha -Rakousko, Brno-Vídeň, zlepšen základní infrastruktury strukturálně postižených regionů, řešení ekologické situace řek a půdy, nebo hračka pro jaderné dědky? Hračky, jejíž výstup je plně nahraditelný výstupy soukromých podniků a tržních mechanismů? Ty peníze do splacení budou mít vliv na zadlužení státu totiž.

Pokud se bude se státní účastí stavět JE, tak skončíme tak že budeme plýtvat časem v pomalé dopravě, ekologické problémy budou lepit obce z osekaných rozpočtů, obyvatelstvo bude trpět nadměrným provozem na silnicích přes obce, ale malá skupinka lidí bude mít ten svůj jaderný agregát bez valného multiplikačního efektu. Má stát sloužit ku prospěchu všeho obyvatelstva, nebo k plnění snů minulosti kterou ve světě pomalu přikrývají písky času?

Miloslav Černý

19. únor 2021, 13:44

Ještě bych podtrhl tento názor ne bezvýznamným příspěvkem.

19. únor 2021, 10:50

Žádná sebedokonalejší technologie lidmi sestrojená nebyla na 100 procent nikdy bezpečná, i když se poučila s chyb předešlých. Lidský faktor pro jejich provoz zatím nikdo nevyřešil (úmyslný havárie civilního letadla způsoben profesionálním pilotem v Alpách) No havárie takového JEDU na malém území jako je Česko a okolních států nelze vůbec srovnat např. s Ruskem. Proto je třeba s takovou monstrózní technologii jako je JEDU počítat se všemi krajními možnostmi, i když to bude v těch počátcích s jakéhokoli hlediska v začátcích nepříznivé. Je to otázkou také výzvy a odhodlání řešit věci.

Jan Veselý

19. únor 2021, 13:45

Carlosi, ještě to trochu učesat a byl by to pěkný sloupek do novin.

Carlos

19. únor 2021, 14:06

In progress...

energetik II

19. únor 2021, 15:08

Máme tu minulý režim -"Na ruby". Kdysi platilo :"To co je americké je špatné, zlé a mizerné". Teď jsme to otočili jenom o 180 stupňů a hulákáme zase :"To co je čínské a ruské je zlé, špatné a mizerné". Silně mi to připomíná ty Černé barony , kde politruk hodnotí vystoupení umělců s vážnou hudbou :"To co je krásné o tom rozhodujeme My = STRANA !" A jsme v tom zase až po uši !!! 20 jaderných expertů, kterým nikdo z nás nesahá ani po kotníky, chce účast všech, kteří můžou nabídnout dobré technické řešení. Politici a různí ti ideologové jsou ale opět "chytřejší" , ti, kdo původně kydali hnůj nebo řídili trolejbus sedí nyní na své politické /ideologické/ židli a rozhodují o nás všech.

P.S. V Šanghaji je dnes průměrná mzda 43 000 Kč, u nás v ČR - 37 000 Kč. A bude hůř !! Oni rostou, my padáme ! Ale "odborníci na všechno" jsme my.

Pavel

19. únor 2021, 17:30

A když JE zaměníme za dotační tunel do tzv. oze a částky znásobíme, tak to bude dokonce pravda.

Kozák

19. únor 2021, 19:23

Kdo jsou ti jaderní experti? Nemělo být napsáno Rosatomexperti? A co třeba nulová varianta?

Martin P

19. únor 2021, 19:24

Omlouvám se redakci, nemůžu jinak: Jenom se nep..er, energetiku II.

Energetik 007

20. únor 2021, 05:46

Především jako dodavatel měl být vyloučen ČEZ, po totálním propadáku na zahraničních akvizicích není schopen ani postavit 20km trubky z Temelína do Budějovic.

Osobně jádru fandím ale v tomto personálním obsazení ČEZ není schopen dostavbu jádra zrealizovat.

energetik

20. únor 2021, 07:04

Tak ať si těch 20 jaderných aktivistů založí firmu a přihlásí se do výběrového řízení na dodavatele a celému světu ukážou jak se to má po 70 letech od nespěšné a stále více dotované snahy o komerční prosazení jaderné energie dělat. A klidně bych i souhlasil s výjimkou aby se mohli přihlásit do aukce mezi skutečně bezemisní zdroje. FVE tam mají v ČR zákaz, takže pokud je tam nevykopou větrníky a biomasa nižší cenou, tak mají velkou šanci si tu jadernou katedrálu postavit a potom se být do prsou jak je ta jejich energie levná. A ne to prosazovat tímto způsobem a na základě lží o tom že se bez nich neobejdeme a musíme je dotovat a strpět jejich "podnikání".

Jiří Kelnar

21. únor 2021, 09:11

To je o tom, jaderní experti jsou pořád jen jaderní experti, kteří nemusí umět posoudit politické hledisko celé akce. A vyloučit u stavby jaderky politické hledisko je diletantství.

Tlaky na stavbu Rosatomem jsou takové, až to buší do hlavy.

energetik II

21. únor 2021, 10:28

Ovšem politici jsou "zase jenom politici". Neumí posoudit technické parametry celé akce.

Vinkler

21. únor 2021, 18:36

Postup je jednoduchý. Vyloučíte zkušené a levné dodavatele s referencemi. A pak zůstanou jen ti bez referencí (nebo se špatnou) a pak se řekne, že je to moc drahé. Známá politická salámová metoda.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.